รายละเอียดตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น บริษัทพัฒนาด้านซอฟท์แวร์โซลูชั่น และแพล็ทฟอร์ม กำลังมองหาคนสปิริตแรง มาร่วมสรรหาไอเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดทั้งไทยและเทศ

Mobile Programmer จำนวนหลายอัตรา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- ถ้ามีทักษะในการใช้ API ของ Google, Facebook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเคยทำด้าน AR/VR/AI/Block chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Web programmer จำนวนหลายอัตรา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
- มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript/Jquery/Bootstrap ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React
- มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter
- หากมีประสบการณ์การใช้ CMS Opencart, Magento หรือ CMS e-commerce อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
CTO / COO (C-Level Manager)

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปีขึ้นไป

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer, Business, MBA หรืออื่นๆ หรือ มีประสบการณ์ด้านไอที มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การคุมทีมโปรแกรมเมอร์ หรือคุม ทีมสตาร์ทอัพมากกว่า 5 คนมาก่อน
- เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Swift, React Native, PHP, Node.js, C# .Net Core, AngularJS, Linux command อย่างน่อยหนึ่งภาษา
- มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
- มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC และ Design Pattern เป็นอย่างดี
- สามารถอ่านโค้ด และชี้จุดบกพร่อง จากการรีวิวโค้ดของโปรแกรมเมอร์ในทีมได้
- สามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ Agile Process หรือ Software Process อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทได้
- สามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ CI/CD, Automate Test, DevOps Tools ให้กับบริษัทได้
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถนำทีม และสอนงานให้ทีมงานได้
- ขยัน อดทนและ สุขุมรอบคอบ ใจเย็น
- ปรับปรุงพัฒนาตัวเองและสอนทีมงานความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และมีการวัดผลทีม อย่างสม่ำเสมอ
Tester

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ค้นหาบัก อย่างเป็นระบบ รายงานบัก ตลอดจนสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
- สนใจใน Software Engineering Process สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
- ถ้าเขียน Unit testing, Automated testing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถคิดและวางแผนงานการเทสท์ (Test planning) วางกลยุทธในการเทสท์ (Test Strategy) ได้หลากหลายแนว ทั้ง UI, Functional, Performance, Security
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารที่ดี และสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
- มีความรู้รอบตัวสูง และมักมองเห็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่อาจลืมไป หรือยังไม่รู้
- สามารถบาลานซ์ระหว่าง การปรับปรุงคุณภาพ และการทำให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วได้
Admin (ธุรการ)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ทำงานด้านเอกสาร ร่างใบเสนอราคา สัญญา โดยใช้โปรแกรมออฟฟิศ จัดการงานด้านธุรการต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมาย ซื้อขนม วัสดุอุปกรณ์ออฟฟิศต่าง ๆ
- สนใจในงานธุรการ และถ้ามีความรู้ด้าน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมออฟฟิศได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
- ไม่เกี่ยงงานมีความรับผิดชอบ
Marketing / Creative Content Writer

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คิดและสร้าง เนื้อหาคอนเทนต์ ที่น่าสนใจติดตาม
- สามารถเขียนได้หลายแนวทั้ง โปรโมทสินค้า โปรโมทแบรนด์ โปรโมทเว็บไซท์ เฟสบุค ให้ทั้งของบริษัท และลูกค้า
- ทำงานดีไซน์ด้าน graphic ได้
- ช่วยดูแลช่องทางเว็บไซท์ เฟสบุค และ e-commerce ของบริษัท
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
- ติดตามผลและอัพเดท key metrics ที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
- ติดตามผล SEO และ keyword trends ต่าง ๆ
Trainee นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกด้าน คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจและการตลาด
- มีความอดทน ขยันทำงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
* ไม่มีเงินเดือนแต่มีค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันให้
UI/UX, Graphic Designer

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- สามารถออกแบบเว็บและแอพพลิเคชั่น ตามโจทย์และ Direction จากลูกค้าและหัวหน้า
- พูดคุยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า / คิด UI Flow / Wireframe / Full Design
- ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานดีไซน์ไอคอน ภาพแบนเนอร์ ภาพงานโฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
- มีพื้นฐานความรู้ ด้านศิลปะ และรสนิยม ดีมาก ติดตามเทรนด์ดีไซน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น Ai, Photoshop, Adobe XD ได้เป็นอย่างดี
- ถ้ามี portfolio ที่ดีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Manager

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer, Business, MBA หรืออื่นๆ หรือมี ประสบการณ์ด้านไอที มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การคุมโปรเจ็คและทีมโปรแกรมเมอร์
- ถ้ามีประสบการณ์ ในการเขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Swift, React Native, PHP, Node.js, C# .Net Core, AngularJS, Linux command อย่างน่อยหนึ่งภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการนำ เทคนิคการบริหารงานโครงการซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม มาประยุกต์ใข้กับบริษัท ทั้งเรื่องการประเมิณ cost, resource และ timeline ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านไอที เทคโนโลยี ต่างๆ และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
- สามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ Agile Process หรือ Software Process อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทได้
- สามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ CI/CD, Automate Test, DevOps Tools ให้กับบริษัทได้
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถนำทีม และบริหารโปรเจ็คให้สำเร็จตามระยะเวลาและต้นทุนที่กำหนดได้
- ขยัน อดทนและ สุขุมรอบคอบ ใจเย็น
- ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง และมุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และมีการวัดผลทีม อย่างสม่ำเสมอ
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น จำกัด

062-974-9495

ryansatc@gmail.com

เลขที่ 8/18 หมู่.22 ถนน.บายพาส ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัครโดยทั่วไป


1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)


2. ใฝ่รู้ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีความรู้รอบตัวสูง ชอบงานด้านเทคโนโลยี


3. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดีถึงดีมาก


4. มีทีมเวิร์คที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถามเวลาไม่เข้าใจ


5. มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง


6. มีเซนส์พื้นฐานในการคิดพัฒนาดีไซน์สิ่งต่างๆ


7. มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ตัวเองทำ


8. มีพลังงานสูง (high energy) และขยัน สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้ตามกำหนดเวลา


   ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณคือคนที่เรากำลังตามหา มาร่วม เรียนรู้, ทำงานและเติบโตไปด้วยกัน สิทธิประโยชน์ - เงินเดือนเราให้สูงกว่าตลาด (Competitive Salary) โดยประเมินตามผลงานและความสามารถ - โบนัสทุกสิ้นปีตามผลงาน  / โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง(ตามโครงสร้างบริษัท) - ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ - วันลาพักร้อนประจำปี + วันหยุดตามเทศกาล, วันสำคัญ ตามบริษัทกำหนด 13 วัน - อาหารว่าง ขนม, เครื่องดื่ม - ปาร์ตี้ สังสรรค์ ตามเทศกาลและโอกาส - สอนงาน เสริมความรู้ด้านต่างๆ เช่น Marketing, Technical IT, วิธีการคิด, ภาษาอังกฤษ เครื่องมือใหม่ๆ - สามารถขอซื้อ คอร์สไอที หนังสือใหม่ ๆ และมีการฝึกทักษะใหม่ๆ ให้ เป็นประจำ - มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่มีประสบการณ์ทำงานในซิลิคอนวัลเล่ย์


 ที่อยู่สาขาที่แม่สาย : 305/1-2 ถ. พหลโยธิน อ. แม่สาย, จ เชียงราย (ข้างโลตัสแม่สาย)


  ที่อยู่สาขาในตัวเมืองเชียงราย : 8/18 ม. 22 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย


  เบอร์โทรศัพท์: 062-974-9495 คุณสาทูล เชี่ยวพานิช (ปัง) สนใจติดต่ออีเมล์ ryansatc@gmail.com หัวข้อ: สมัครงาน ชื่อตำแหน่ง พร้อมแนบเรซูเม และวุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงานล่าสุด