รายละเอียดตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อชาวเชียงราย และพะเยา เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อ, คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า, ฮอนด้า

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน 1อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- รายได้เริ่มต้น 25,000 บาท
ช่างบริการรถจักรยานยนต์ 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถรับพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานสินเชื่อ 1 อัตรา (ช่วยงานสาขา)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปหรือมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท
- มีค่าตอบแทนพิเศษ ค่าผลงานเมื่อทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน , ค่าสึกหรอ(กรณีใช้ยานพาหนะของตัวเอง
- สามารถช่วยงานขาสาได้
หัวหน้าแผนกงานไอที 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : อายุ 30 ปีขึ้นไป (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที คอมพิวเตอร์)
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
- มีความรับผิดชอบสูง และรักความก้าวหน้า
- เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
พนักงานบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อัตรา (สาขาแม่สาย 1+สาขาน่าน1)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : อายุ 30 ปีขึ้นไป (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้และประสบการณ์ในงานการตลาดและมีทักษะในงานบริหารจัดการ
- รายได้เริ่มต้น 30,000 บาท
หัวหน้าแผนกขายออนไลน์ 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : อายุ 22 ปีขึ้นไป (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานออนไลน์ หรือขายสินค้าออนไลน์
- ชอบทำงานเป็นทีม
- ขวานขวายเรียนรู้และติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ รายได้เริ่มต้น 15,000 บาท
พนักงานขายจักรยานยนต์ 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อัตรา (สาขาห้วยสัก 1+ สาขาบ้านต้า 1)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายรับพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ 12,000 บาท
พนักงานคลังสินค้า 2 อัตรา (สำนักงานใหญ่ คลังไฟฟ้า 1 + สาขาน่าน 1)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ชาย ต้อง (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
พนักงานทะเบียน 1 อัตรา (สาขาฝาง)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานธุรการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานการเงิน 1 อัตรา (สาขาฝาง)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานสินเชื่อ 1 อัตรา (สาขาน่าน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปหรือมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

เชียงรายสินธานี จำกัด

053153311

sinthanee.hr@gmail.com

เลขที่ 111 หมู่.25 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองเชียงราย อ.รอบเวียง จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด

ตำแหน่งงานล่าสุด