เกี่ยวกับบริษัท

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อชาวเชียงราย และพะเยา เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อ, คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า, ฮอนด้า

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
พนักงานอะไหล่ (หอนาฬิกา)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (สาขาแม่จัน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขายจักรยานยนต์ ( สำนักงานใหญ่ 2 )

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่างบริการรถจักรยานยนต์ (สาขาห้วยไคร้ 1 +สาขาเชียงแสน1 +สำนักงานใหญ่1+สาขาแม่สรวย 1)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถรับพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานสินเชื่อ (สำนักงานใหญ1 (เช็คเครดิต)+สาขาแม่ขะจาน+แม่ลาว 1)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปหรือมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท
พนักงานส่งเสริมการขาย (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานสินเชื่อ (ช่วยงานสาขา)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปหรือมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท
- มีค่าตอบแทนพิเศษ ค่าผลงานเมื่อทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน , ค่าสึกหรอ(กรณีใช้ยานพาหนะของตัวเอง
- สามารถช่วยงานขาสาได้
หัวหน้าฝ่ายขาย (บ้านจัดสรร)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านงานสาขาการขายการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 4 ปี
พนักงานขาย(สื่อ)ออนไลน์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีความรู้ในเรื่อง IT และ Social พอสมควร
- สามารถออกกิจกรรมนอกสถานที่ได้
ช่างไฟฟ้ากำลัง(สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านงานเดินสายไฟภายในอาคาร
ช่างเชื่อม (สาขาพะเยา รายวัน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
- มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมและงานด้านการก่อสร้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
พนักงานธุรการศูนย์บริการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่/SONY)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รองหัวหน้าแผนกงานไอที (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3 )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที คอมพิวเตอร์)
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
- มีความรับผิดชอบสูง และรักความก้าวหน้า
- เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
ข้อมูลติดต่อ

เชียงรายสินธานี จำกัด

053153311

sinthanee.hr@gmail.com

เลขที่ 111 หมู่.25 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองเชียงราย อ.รอบเวียง จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด

ตำแหน่งงานล่าสุด