รายละเอียดตำแหน่งงาน

พนักงานขาย/ขายโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
- รักงานด้านการขาย มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย ชอบเรียนรู้และชอบความท้าทายใหม่ๆ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีการสื่อสารที่ดี
- มีทักษะการขายและบริการลูกค้าเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และอดทน
- มีประสบการณ์ด้านขาย/ขายโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาสถิติ)
3.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและข้อมูลยอดขาย
4.สามารถใช้โปรมแกรม Excel ได้อย่างดีเยี่ยม
5.มีความสามารถในการขายสินค้า
6.มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และ อดทน
7.สามาถขับรถเกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.ตรวจสอบระบบการทำงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ให้เกิดการทุจริต
4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาระบบการทำงาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
5.ทำรายงานสรุปผลการทำงานของแผนกในความรับผิดชอบ วิเคราะห์ตัวเลขของความเสียหาย การแก้ไขปัญหา ว่าลดความสูญเสียได้มากน้อยเท่าใด
6.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่การตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. เพศ ชาย อายุ 24 - 30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงาน Event / โฆษณา / Marketing Online / Production / งานออกแบบโดยโปรมแกรม 3D,PS,AI / งานตัดต่อ PR,AE จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์ในการทำงานขายสินค้า พิธีกร MC จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา-ตามประสบการณ์
6.มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบสูง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 1-2 ปี เกี่ยวกับสินค้าตกแต่ง หรือวัสดุก่อสร้าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.ติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่าย พนักงานขาย/พีซี และ งานจัดส่งสินค้า
5.ซื่อสัตย์ ทุ่มเทในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6.สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย

0853484369

zomnij36@gmail.com

เลขที่ 99/21 หมู่.13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

สวัสดิการบริษัทสำหรับพนักงาน


1.เครื่องเเบบพนักงาน


2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี


3.กองทุนประกันสังคม


4.เบี้ยขยันรายปี


5.โบนัสตามผลประกอบการ


6.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโอที


7.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ


8.ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)


9.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


10.การตรวจสุขภาพประจำปี


11.ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท


 


หลักฐานในการสมัครงานประกอบด้วย


1.รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน6เดือน)  1  ใบ


2.สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ


3.สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ


4.วุฒิการศึกษา  1  ฉบับ


5.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)  1  ฉบับ


6.เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)  อย่างละ  1  ฉบับ


 

ตำแหน่งงานล่าสุด