เกี่ยวกับบริษัท

ศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ชั้นนำ ราคาถูก ผ่อนสบาย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านป่ากล้วย สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

ผู้จัดการสาขา (สามารถโยกย้าย หรือประจำสาขาต่างจังหวัดได้)

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ดูแลความเรียบร้อย สวยงามภายในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
- บริหาร จัดการสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ
- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 30-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานขาย (ประจำสำนักใหญ่, สาขาแม่สาย, สาขาแม่จัน, สาขาป่าแดด, ฝาง)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ขายสินค้าหน้าร้าน, จัดเก็บดูแลสินค้า, ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า, ติดตามการหลังการขาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า, โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย
- ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาห้วยไคร้

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า
-อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่นในการจัดเก็บติดตามหนี้
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
พนักงานธุรการขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน:
-ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้าเพื่อส่งสำนักงานใหญ่
-ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
-พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
-ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
-และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ และมีค่าคอมมิชชั่นให้
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ช่างบริการ ประจำสาขาพญาเม็งราย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
-งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
-งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
-ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม
-ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีใจรักงานบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานคลังสินค้าออนไลน์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้ารับเข้า , การเบิก-จ่ายสินค้าส่งแผนกจัดเรียง
-จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ภายในคลังสินค้า
-เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
-ตรวจเช็คสินค้าและเคลมประกันสินค้าชำรุดเสียหาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 .ขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์ มีใบขับขี่รถ 6 ล้อพิจารณาเป็นพิเศษ
หัวหน้าสำนักงาน (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- สามารถบริหาร จัดการดูแลพนักงานในสายงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่
- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 45 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความทุ่มเทในการทำงาน สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- วิสัยทัศน์ที่ดีและมีทักษะในการเจรจาสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
พนักงานแคชเชียร์ (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไปทุกสาขา
- รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง
- บุคลิกดี และมีใจรักงานบริการ
- รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า และขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้าเดินออกจากร้าน
- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
- สามารถช่วยเหลือตำแหน่งอื่นๆ ในเวลาเร่งรีบได้.
- มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ในธุรกิจค้าปลีก / ค้าส่ง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-ทำงานจัดแพ็คสินค้า ตามออเดอร์ให้ถูกต้อง
-ทำงานจัดเตรียมสินค้า สำหรับพร้อมขาย
-บรรจุผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้มีความเรียบร้อยและไม่เสียหาย
- รับผิดชอบจัดเรียงและดูแลสินค้าโซนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานขาย (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- ขายสินค้าหน้าร้าน, จัดเก็บดูแลสินค้า, เช็คสต็อกสินค้า และจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า
- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานคลังสินค้า (ประจำคิงคองค้าส่ง บายพาส ฝั่งตะวันออก)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้ารับเข้า , การเบิก-จ่ายสินค้าส่งแผนกจัดเรียง
-จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ภายในคลังสินค้า
-เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
-ตรวจเช็คสินค้าและเคลมประกันสินค้าชำรุดเสียหาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 .ขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์ มีใบขับขี่รถ 6 ล้อพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
- บันทึกและจัดเก็บการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท
- สรุปเอกสารและยอดรายรับและรายจ่ายของสาขาประจำเดือน
- จัดทำรายงานปิดงบ และ ภาษีของบริษัท
- ติดต่อ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน สาขา และ supplier
- ปฏิบัติงานอื่นๆทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ และโปรแกรมด้านงานบัญชี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานการตลาด ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
-เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
-วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ
-ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
-วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ
-ปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
-วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
-ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา
คุณสมบัติ
-เพศ หญิง / ชาย
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excelได้เป็นอย่างดี
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถชนิดส่วนบุคคล หรือมีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
- ขยัน,อดทน,ซื่อสัตย์,อ่อนน้อมถ่อมตน
- มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายดี
- มีอัธยาศัยดี เข้ากับพนักงานคนอื่นได้
- ไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมและยาเสพติด
- รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
แม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
-จัดเตรียมอาหาร 3 มื้อ
-ทำความสะอาดห้องครัว และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
- มีความรู้พื้นฐานด้านอาหารไทย จีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

053-774774 ต่อ 113

sahathanee.hr@gmail.com

เลขที่ 99/15 หมู่.13 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000