ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์ตลาด วางแผนงานด้านการตลาด และการขายได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์การทำงาน เป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท แฟร์เลน ออแกนิก จำกัด

052-020111,084-3177781

admin@wbgchiangrai.com

เลขที่ 152/1 หมู่.16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ตำแหน่งงานล่าสุด