พนักงานขับรถเครน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ
ลักษณะการทำงาน
-สามารถปฏิบัติตามงานภาคสนามได้คุณสมบัติ
1. อายุ25 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทที่ 2
4. มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน


***เอกสารการสมัคร***
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 ใบ
ข้อมูลติดต่อ

โครงการชลประทานเชียงราย

062-515-3582

ultramanandfern_888@hotmail.co.th

เลขที่ 325 หมู่.9 ถนน.ศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด