เกี่ยวกับบริษัท

*ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธุรกิจค้าทองชั้นนำ* *ที่มีความเป็นเลิศด้านสินค้าและการให้บริการ มีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือก*

พนักงานฝ่ายตรวจสอบสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ขยันอดทน พร้อม
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- มีคนสอนงานให้
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- รายได้ 15,000ต่อเดือน
- สวัสดิการ อาทิ ห้องพัก , ค่าเดินทาง หากมีรถส่วนตัว เบิกค่าน้ำมันได้ และอื่น ๆ
พนักงานแมสเซ็นเจอร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซต์
- รู้สถานที่และเส้นทางในจังหวัดเชียงราย
- มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ขยันอดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
โปรแกรมเมอร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23 –26 ปี
- จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้เรื่องIT
- มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ IT และ Software โปรแกรมต่าง ๆ
จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่มีประสบการณ์มีคนสอนงานให้
-สามารถเขียนโปรแกรมดูแลโปรแกรมและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆได้
- มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ขยันอดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- *รายได้ต่อเดือน 15,000*
- สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
พนักงานตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ หญิง อายุ 22 – 28 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
พื้นฐาน และอื่น ๆ ได้ดี
- มีความกระตือรือร้น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบ ขยันอดทน
และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- มีเงินพิเศษ
- สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
พนักงาน IT

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศ หญิง –ชาย อายุ22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
- สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น พูดเก่ง มีไหวพริบดี พร้อมที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หัวหน้าการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ หญิง อายุ 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft officeพื้นฐาน และอื่น ๆ ได้ดี
- มีความกระตือรือร้น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบ ขยันอดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
-มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทได้ดี
- รายได้ตามประสบการณ์ + เบี้ยขยัน
- มีประสบการณ์/หรือเคยผ่านงานธนาคารมารับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
ข้อมูลติดต่อ

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

090-0904906

recruityaorat61@gmil.com

เลขที่ 180/2 หมู่.20 ถนน.แควหวาย ต.เมืองเชียงราย อ.รอบเวียง จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด