รายละเอียดตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง รถยนต์มิตซูบิชิในเขตจังหวัด เชียงราย และ พะเยา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
-ทำงานด้านบัญชี-การเงิน/งานรับ-งานจ่าย/ .มีประสบการณ์บัญชี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกอวค์กรณ์ได้ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
-พร้อมเริ่มงานทันที(มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานขอแค่ขยันตั้งใจทำงาน).

หัวหน้าฝ่ายขายโชว์รูม

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป (สามารถเลือกสาขาลงได้ สำนักงานใหญ่เชียงราย,สาขาพะเยา,สาขาเชียงคำ)
-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหาร,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือขายรถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ลักษณะงาน วางระบบจัดการแบ่งงาน การกำหนดส่วนงาน และจัดทำโครงสร้างขององค์กรและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรับผิดชอบในทีมงาน เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกขาย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการขาย ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้บริษัท สามารถดูแลบริการหลังการขายให้บรรลุเป้าหมาย ควบคุมดูแล บริหารจัดการงานขาย โชว์รูมรถยนต์ Mitsubishi ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์//พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
-บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม
-มีความเข้าใจงานบริการลูกค้า พบปะพูดคุยกับลูกค้า กิริยามารยาทเรียบร้อย
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
-มีประสบการณ์ทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ค่าตอบแทนเงินเดือน 10,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
ที่ปรึกษาการขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

10 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใจ มีใจรักบริการ พร้อมเรียนรู้งานด้านการขาย มีพี่เลี้ยงหัวหน้าทีมสอนงานให้
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ค่าตอบแทน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
-สามารถเลือกลงสาขาใดก็ได้มี 3 สาขา เชียงราย พะเยา เชียงคำ
ที่ปรึกษางานบริการ SA

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชาย/หญิง
-อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ พร้อมเรียนรู้งานศูนย์บริการรถยนต์
-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-หากมีประสบการ์ด้านงานSA มาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ค่าตอบแทน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่าง

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ลักษณะงานรับผิดชอบดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ
- ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช
- ตรวจเช็ค ซ่อมให้เป็นไปตามมาตราฐานมิตซูบิซิ มอเตอร์
-สามารถเริ่มงานได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสี่แยกแม่กรณ์ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น หรือ ส่งสมัครงานออนไลน์ ประวัติส่วนตัวแนะนำตัวเอง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงาน (พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน)มาที่ hr@mitsupanlan.com
เบอร์โทร 053-700007 ต่อ 111

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.รูปถ่ายสมัครงาน 1 ใบ (ขนาดใดก็ได้)
4.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 ใบ (ถ้ามี)
5.เอกสารอื่นๆ เอกสารรับรองการทำงาน.ผลงาน.หรือเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)
*หากทางบริษัทได้รับใบสมัครงานแล้วจะมีเมลตอบกลับค่ะ*
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

มิตซูพันล้าน สี่แยกแม่กรณ์

053700007

hr@mitsupanlan.com

เลขที่ 99/19 หมู่.13 ถนน.ชุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด