เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-โอที
คุณสมบัติ
1.มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ทุกชนิด
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
5. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
#มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
งานด้านบริการ/รักษาความปลอดภัย/ตรวจค้นพนักงาน/ปฏิบัติตามกฏ รปภ.
เวลาปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง 05.00 น.-17.00 น.
หลักฐานในการสมัครงานประกอบด้วย
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
โรงงานตั้งอยู่ใกล้ๆสามแยกบ้านเด่น นางแล
0930370203
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท การพัฒนาอาหารไท่ฉีหยวน จำกัด (โรงงานสับปะรด)

052024225

taichiyuan506@gmail.com

เลขที่ 133 หมู่.5 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด