รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Frontend Deverloper

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 20,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความรู้ด้าน HTML/CSS
- มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน HTML/CSS/JQuery/javascript/Angular JS เป็นอย่างดี
- มีพื้นฐานการเขียน HTML5 และ Responsive Design
- เข้าใจหลักการ User interface / user experience design
- มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่เสมอ
- สามารถทำงานร่วมกับทีม Backend ในการพัฒนาเว็บไซต์
- สามารถสื่อกสารภาษาอังกฤษได้ หรือสื่อสารภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำเว็บไซต์ให้รองรับทุก browser และรองรับ responsive
- ทำให้เว็บไซต์รองรับการทำ SEO
- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

สวัสดิการ
- อาหารและเครื่องดื่ม อาหารฟรี 2 มื้อ กลางวัน ตอนเย็น
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
- โบนัสประจำเทศกาล
- โบนัสประจำปีสำหรับท่องเที่ยว อายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป
- กินเลี้ยงประจำเดือน
- กินเลี้ยงประจำเทศกาล
- วันหยุดประจำปีตามอายุงาน
- วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ 15 วัน/ปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทสนับสนุนให้ พนง.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ หรือคอร์สเรียนพิเศษ
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Email : service@northerncloud.tech
* รับพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษเท่านั้น *
ที่อยู่ 58/40 หมู่2 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ติดต่อ 052-020707 / 099-2751881 คุณออม ฝ่ายบุคคล
ตำแหน่ง Backend developer

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 20,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี ด้าน Information Techonology, Computer Science,
Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำกัดเพศ *หากเป็นเพศชาย จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความรู้ด้าน Web Develoment
- มีความามารถในการใช้เทคโนโลยีการทำเว็บ เครื่องมือต่างๆ และเทคนิคการเขียนโปรแกรม เช่น PHP, JavaScript, node.js, SQL, noSQL,
Datamodel, HTML, CSS
- มีความามารถในการออกแบบ คิดวิเคราะห์ปรับแต่ง ฐานข้อมูล MySQL
- มีความามารถในการแก้ไขดัดแปลงโครงสร้างชุดข้อมูลเชิงลึก
- มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ HTPP, Client/Server, operating systems
- เคยเขียนโปรแกรม PHP ด้วย Framework เช่น Codeigniter, Laravel หรืออื่นๆ
- สามารถวิเคราห์ รวบรวมข้อมูล และเข้าใจถึงกระบวนการในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงจุด
- มีประสบการณ์ออกแบบและเขียน API
- รักการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการติดตามผล
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถรับมือและทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบระบบเว็บไซต์ของบริษัท
- ราบรวม Requirement จากทีมงานและลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์
- ความเป็นไปได้และประโยชน์ในการพัฒนางานของบริษัท
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับปรุงเว็บไซต์อยู่เสมอ

สวัสดิการ
- อาหารและเครื่องดื่ม อาหารฟรี 2 มื้อ กลางวัน ตอนเย็น
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
- โบนัสประจำเทศกาล เช่น ตรุษจีน, วันสงกรานต์, วันไหว้พระจันทร์
- โบนัสประจำวันเกิด
- โบนัสประจำปีสำหรับท่องเที่ยว อายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป
- กินเลี้ยงประจำเดือน
- กินเลี้ยงประจำเทศกาล
- วันหยุดประจำปีตามอายุงาน
- วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ 15 วัน/ปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทสนับสนุนให้ พนง.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ หรือคอร์สเรียนพิเศษ
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


Email : service@northerncloud.tech
* รับพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษเท่านั้น *
ที่อยู่ 58/40 หมู่2 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ติดต่อ 052-020707 / 099-2751881 คุณออม ฝ่ายบุคคล

IT Support

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 17,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ


อัตราเงินเดือน 17,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน บริเวณใกล้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำกัดเพศและอายุ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูลได้อย่างชำนาญ
- มีความรู้เรื่องระบบ Linux, และฐานข้อมูล SQL
- สมารถติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Software ได้เป็นอย่างดี
- รักที่จะเรียนรู้ทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์ด้าน Help desk, IT Support จะพิจรณาเป็นพิเศษ
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Software
- ดูแลระบบ Databass, Server ของบริษัท
- รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Software ดูแลระบบ Databass, Server ของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- อาหารและเครื่องดื่ม อาหารฟรี 2 มื้อ กลางวัน ตอนเย็น
- โบนัสประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
- โบนัสประจำเทศกาล เช่น ตรุษจีน, วันสงกรานต์, วันไหว้พระจันทร์
- โบนัสประจำวันเกิด
- โบนัสประจำปีสำหรับท่องเที่ยว อายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป
- กินเลี้ยงประจำเดือน
- กินเลี้ยงประจำเทศกาล
- อบรม / หนังสือ บริษัทสนับสนุนให้ พนง.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ หรือคอร์สเรียนพิเศษ
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ที่อยู่ 58/40 หมู่2 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ติดต่อ 052-020707 / 099-2751881 คุณออม ฝ่ายบุคคล
Email : service@northerncloud.tech
* รับพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษเท่านั้น *
บัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
-อายุ 23-35 ปี
-สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินขององค์กรต่อคู่แข่งทางธุรกิจ หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเด็ดขาด
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความรู้ความสามารถ สามารถนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
-รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความขยันมุ่งมั่นและอดทน เพราะงานบัญชีจำเป็นต้องทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
-กล้าแสดงความคิดเห็น
-กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ
-พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร หรือหาโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเดียวกันอยู่เสมอๆ
หน้าที่รับผิดชอบ
-ดูแลจัดการเกี่ยวกับเอกสารบัญชีทั้งหมดภายในบริษัท
-ดูแลเงินสดย่อย รายรับ รายจ่ายของบริษัท
-เก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับบัญชี จัดส่งสนง.บัญชี
-ดูแลเรื่องภาษี ของบริษัททั้งหมด ภงด ,ภงด53,ภงด1,ภพ30
-เงินเดือนพนักงงาน
-จัดซื้อของใช้ประจำออฟฟิศ
-ทำรายงานรายรับรายจ่ายประจำวัน
-ทำรายงาน รายรับประจำเดือน
สวัสดิการ
- อาหารและเครื่องดื่ม อาหารฟรี 2 มื้อ กลางวัน ตอนเย็น
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
- โบนัสประจำเทศกาล
- กินเลี้ยงประจำเดือน
- กินเลี้ยงประจำเทศกาล
- วันหยุดประจำปีตามอายุงาน
- วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ 15 วัน/ปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทสนับสนุนให้ พนง.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ หรือคอร์สเรียนพิเศษ
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
****เงินเดือน12,000-17,000 บาท (ถ้าหากมีประสบการณ์สามารถตกลงเงินเดือนได้)
ที่อยู่ 58/40 หมู่2 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ติดต่อ 052-020707 / 099-2751881 คุณออม ฝ่ายบุคคล
Email : service@northerncloud.tech
* รับพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษเท่านั้น *


ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท นอร์ทเทิร์น คราวด์ เทคโนโลยี จำกัด

052020707

jirapach199813@icloud.com

เลขที่ 58/40 หมู่.2 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด