พนักงานสต็อกสินค้า (I.M.)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
1. ตรวจนับ และจัดการสินค้าคงคลัง วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2. จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ
3. จัดและตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
4. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามแผนงาน
5. เก็บบันทึกข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกของวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
6. ลดสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุนของ บริษัท
7. จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสต็อกสินค้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- เพศหญิง / ชาย อายุ 23 -35 ปี
- มีความอดทนสูง
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง
- มีไหวพริบดี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาก่อน
- สามารถทำระบบบัญชีได้
พนักงานขับรถบรรทุก

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ขับรถบรรทุกส่งของให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25-40 ปี
- สามารถขับรถบรรทุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท ท2 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานติดตามรถบรรทุก

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

10 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ติดตามไปกับรถ, ส่งของ, ยกของ ส่งของให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- พิจารณาคนถือบัตร 0, 6, 7 และพม่า
พนักงานขายส่ง (หน่วยรถต่างจังหวัด)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 23-35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- สามารถขับรถยนต์ได้ และออกต่างจังหวัดโซนภาคเหนือได้
Call Sale

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- โทรเสนอและให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- ผู้พิการทางร่างกาย และสามารถทำงานในการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

พนักงานประสานขนส่ง

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานกับบริษัทขนส่งทั่วประเทศ
- บันทึกรายงานการขนส่ง
- ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองต่างได้ดี
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด

053-644040-1

subsakon.hr@gmail.com

เลขที่ 265 หมู่.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

อื่น ๆ

บริษัท ทรัพย์สกล1994 จำกัด (โฮมโชว์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดำเนินธุรกิจโมเดิร์นเทรด วัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกสรร และให้บริการ กำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่สนใจร่วมงานกับบริษัท ด่วน!!


เอกสารและหลักฐานในการสมัคร


1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ


2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ


3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ


5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ


6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


หมายเหตุ : สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด (โฮมโชว์ แม่สาย) ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) หรือส่ง RESUME : subsakon.hr@gmail.com

ตำแหน่งงานล่าสุด