หัวหน้าจัดเรียงสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไมเ่กิน 40 ปี
- จบการศึกษาระดับ ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเรียงสินค้าเป็นอย่างดี และรู้จักสินค้าอุปโภค บริโภค
- มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานในวันหยุดหรือเทศกาลได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- จบการศึกษาระดับ ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
- สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- บริหาร วางแผนการขาย การตลาด และรู้จักสินค้าอุปโภค บริโภคเป็นอย่างดี
- สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
Sale

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- หากเคยผ่านงานขายสินค้าอุปโภค บริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
พนักงานจัดเรียงสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บ.2 , ท.2
- มีวินัย ขยัน อดทน
- มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน
พนักงานส่งสินค้า (เด็กติดรถ)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
พนักงานทำบิล ธุรการ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
- มีความละเอียด รอบคอบ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
พนักงานจัดซื้อ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างเจรจา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
พนักงานจัดเก็บสินค้า (ลงของ)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
แคชเชียร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ม.6 - ป.ตรี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีความละเอียด รอบคอบ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เอส.ที.เชียงราย จำกัด

094-4388877

hr.stchiangrai@gmail.com

เลขที่ 237 หมู่.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด