ผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำศูนย์ไตเทียมเวียงชัย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 11,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 20 - 30 ปี
วุติการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาล(ผู้ช่วยคนไข้) หลักสูตร 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานระบบโรงพยาบาล /ไตเทียม พิจารณาอันดับแรก
มีประกันสังคม
ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ ไม่มีประวัติความผิดทางวินัย
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำศูนย์ไตเทียมค่ายเม็งราย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 11,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 20 - 30 ปี
วุติการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาล(ผู้ช่วยคนไข้) หลักสูตร 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานระบบโรงพยาบาล /ไตเทียม พิจารณาอันดับแรก
มีประกันสังคม
ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ ไม่มีประวัติความผิดทางวินัย
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 - 40 ปี ปริญญาตรี
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต /ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
มีประสบการณ์การทำงานไตเทียมที่ต่อเนื่อง / ผ่านโรงพยาบาลเอกชนจะพิจารณาอันดับแรก
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานในวิชาชีพตามจรรยาบรรณ/กฏหมายวิชาชีพ
มีใจรักงานบริการ สุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี ไม่มีประวัติความผิดทางวินัย
พยาบาลไตเทียม

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 - 40 ปี ปริญญาตรี
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต /ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
มีประสบการณ์การทำงานไตเทียมที่ต่อเนื่อง / ผ่านโรงพยาบาลเอกชนจะพิจารณาอันดับแรก
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานในวิชาชีพตามจรรยาบรรณ/กฏหมายวิชาชีพ
มีใจรักงานบริการ สุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี ไม่มีประวัติความผิดทางวินัย
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำศูนย์ไตเทียมเชียงราย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 20 - 30 ปี
วุติการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาล(ผู้ช่วยคนไข้) หลักสูตร 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานระบบโรงพยาบาล /ไตเทียม พิจารณาอันดับแรก
มีประกันสังคม
ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ ไม่มีประวัติความผิดทางวินัย
ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ไตเทียมเชียงราย บริษัทอีออนเมด จำกัด

0640437641

xuprixaphi321@gmail.com

เลขที่ 263 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

อื่น ๆ

บริษัทอีออนเมด จำกัด


ห้องไตเทียมเวียงชัย รพ.สมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย


 

ตำแหน่งงานล่าสุด