พนักงานบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- การศึกษา ปวส , ปริญญาตรี
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
- มีความขยัน อดทน รอบคอบ
สวัสดิการพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ - อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก รวมถึง โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
พนักงานติดตามรถส่งของ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

10 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้
- ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- ร่างกายแข็งแรง

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
พนักงานสโตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

10 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.- ปวส.
- เคยทำงานสต็อกสินค้ามาก่อน
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สวัสดิการพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ - อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก รวมถึง โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
6.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ถ้ามี) 1 ใบ
พนักงานขายสี (PC)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- การศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ รอบครอบ ขยัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในงานบริการ
- สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ - อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก รวมถึง โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
6.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ถ้ามี) 1 ใบ
พนักงานขายกระเบื้องและสุขภัณฑ์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

10 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- การศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ รอบครอบ ขยัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในงานบริการ
- สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ - อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก รวมถึง โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
6.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ถ้ามี) 1 ใบ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ไผทเทพ จำกัด(จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) รับสมัคร พนักงานหลายอัตราดังนี้

088-5475533

pt_2@sahaprop.com

เลขที่ 2 หมู่.11 ถนน.เชียงราย-เวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ตำแหน่งงานล่าสุด