แคชเชียร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รับสมัคร แคชเชียร์ 2 ตำแหน่ง (ชาย 2 ตำแหน่ง) ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ฝั่งหมิ่น

รายละเอียดงาน
- รับจำหน่ายสินค้า
- ตรวจนับและทอนเงินลูกค้า (เงินสด-บัตรเครดิต/เดบิต)
- อำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ
- รับออเดอร์และให้บริการลูกค้า
- แจ้งโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าทราบ
- รับผิดชอบยอดเงินต่อวันให้ถูกต้อง
- สรุปยอดรายวันนำส่งข้อมูล

คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง (อายุ 20-30 ปี)
- วุฒิการศึกษา ปวช/ม.6 ขึ้นไป
- รักงานบริการ
- มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- ขยัน/มีความรับผิดชอบ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงประจำปี

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาเอกสารการผ่านงาน/หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี*)
พนักงานบัญชีคลังสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า ( 2 อัตรา)

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ : 22-35 ปี
- ประสบการณ์ : 0-2 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี , การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความอดทนสูง รับแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเป็นทีมได้
- ทำงานเร็ว ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความใจเย็น ประนีประนอม และมองโลกในแง่ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบสินค้าเข้าตามใบสั่งซื้อ
- รับสินค้าเข้าระบบ
- บันทึกวันหมดอายุสินค้าในระบบ
- ตรวจสอบสินค้าแปรรูป
- จัดทำเอกสารส่งคืนสินค้า
- ติดตามสินค้าค้างส่ง
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานี่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
พนักงานคลังสินค้า-ขับรถ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

พนักงานคลังสินค้า-ขับรถ (ทำงานที่สำหนักงานใหญ่) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย
- อายุ : 22-35 ปี
- ประสบการณ์ : 0-2 ปี
- ระดับการศึกษา : ปวส/ม.6 ขึ้นไป
- มีความอดทนสูง รับแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเป็นทีมได้
- ทำงานเร็ว ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความใจเย็น ประนีประนอม และมองโลกในแง่ดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบสินค้า ก่อนทำการรับสินค้า
- บันทึกวันหมดอายุสินค้าลงในบิลสินค้า
- จัดเรียงสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือบนชั้นวางเพื่อเติมสินค้า
- จัดทำสินค้าแปรรูป

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
พนักงานจัดซื้อสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ : 22-35 ปี
- ประสบการณ์ : 0-2 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี , การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความอดทนสูง รับแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเป็นทีมได้
- ทำงานเร็ว ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความใจเย็น ประนีประนอม และมองโลกในแง่ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- ตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- สั่งซื้อสินค้า (ตามบริษัทที่รับผิดชอบ)
- ตรวจสอบโปรโมชั่นสินค้า
- ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้าหลังจากได้รับสินค้า 3-5 วัน
- จัดทำเอกสารส่งคืนสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย(ในกรณีสินค้าหมดอายุ/ชำรุดเสียหาย)
- สร้างรหัสสินค้าใหม่
- ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าบนชั้นวาง

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- แนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้มาใช้บริการ
- แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นสินค้าต่างๆให้ลูกค้า
- สรุปกิจกรรมทางการตลาดแต่ละเดือน
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการขายและรายได้

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ : 22-35 ปี
- ประสบการณ์ : 0-2 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี , การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความอดทนสูง รับแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเป็นทีมได้
- ทำงานเร็ว ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความใจเย็น ประนีประนอม และมองโลกในแง่ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบพนักงาจัดเรียงสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ดูแล-จัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมายได้
- รับผิดชอบเรื่องความสะอาดของตัวสินค้า ติดป้ายราคา
- แนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ : 22-35 ปี
- ประสบการณ์ : 0-2 ปี
- ระดับการศึกษา : วุฒิ ม3.ปวช,ปวส, ขึ้นไป
- มีความอดทนสูง รับแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเป็นทีมได้
- ทำงานเร็ว ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ข้อมูลติดต่อ

Browney Pet World (บริษัท คิว คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด)

053-750599

Browneypetworld.hr@gmail.com

เลขที่ 358/9 หมู่.6 ถนน.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

อื่น ๆ

ร้านจัดจำหน่ายอาหาร-อุปกรณ์ สำหรับสัตว์เลี้ยง 

ตำแหน่งงานล่าสุด