Nigh GSA/Night Audit

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สาขาวิชาตรงตามสายงาน
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
5. เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา
6. ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี
8. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
9. มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

ส่วนบัญชี
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆทั้งหมดในระบบ รวมถึงรายการต่างๆจาก Outlet อื่นๆ เช่นห้องอาหาร
2. ตรวจสอบเงินสดตามรอบ
3. จัดทำรายงานภายในองค์กร
4. ตรวจสอบยอดการจองห้องพัก
5. ตรวจสอบยอดตัดบัตรเครดิต
6. ตรวจสอบรายได้และทำรายงานส่งต่อไปยังแผนกบัญชีหรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนการบริการส่วนหน้า
1. คอยบริการแขกในตอนกลางคืนกรณีที่มีพนักงานไม่เพียงพอ
2. ทำตามขั้นตอนต่างๆในการบริการที่โรงแรมกำหนดไว้
3. แก้ปัญหาเบื้องต้นต่างๆให้แก่แขก

สวัสดิการพนักงาน
1. ที่พักพนักงาน
2. อาหาร 3 มื้อ
3. วันหยุดประจำปี
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. ประกันสังคม
ข้อมูลติดต่อ

โรงแรมคาทิลิยา เมาท์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา

053603000

hr@katiliya.com

เลขที่ 388/1 หมู่.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ตำแหน่งงานล่าสุด