เกี่ยวกับบริษัท

MAGENTA MTL Agent คือ การสร้างทีมงาน MTL Agent ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งทักษะความรู้ การบริการ และมีวินัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้าน

MAGENTA MTL Agent

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

โครงการพิเศษจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ประจำสาขาเชียงราย
รับสมัครโครงการ MAGENTA 5 อัตรา

-เงินเดือนประจำ 15,000-20,000-30,000-50,000
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-อายุ25-45ปี
-ทุกเพศ

MAGENTA MTL Agent
คือ การสร้างทีมงาน MTL Agent ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งทักษะความรู้ การบริการ และมีวินัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งการวางแผนทางการเงินให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น MTL Agent มืออาชีพและยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน

MAGENTA MTL Agent’s qualification
- อายุ 25 – 45 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเต็มเวลาได้
- หากมี IC license, AFPT, CFP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้เข้าโครงการ MAGENTA MTL Agent จะได้รับ
- ได้รับแผนรับรองรายได้ระหว่างโครงการ
- ได้เข้ารับการฝึกอบรมรอบด้านเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพโดยเน้นการฝึกและปฏิบัติงานจริงที่เข้มข้น
- การทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอแผนการเงินให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทั้ง ประกันชีวิต กองทุนรวมและอื่นๆ
- เทคนิคการขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้า

สนใจสัมภาษณ์งานผ่านออนไลน์
ติดต่อ พี่ฟองคำ 089-7586921
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

089-7586921, 086-4300796

fongkhum.w@muangthai.co.th

เลขที่ 307/2 หมู่.26 ถนน.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

สนใจสัมภาษณ์งานผ่านออนไลน์
คุณฟองคำ วิชัย (ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 7)

ตำแหน่งงานล่าสุด