เจ้าหน้าที่บุคคล

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ดูแลเรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์/กิจกรรมต่างๆ
6.เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา-ตามประสบการณ์
7.กระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ ใจกว้าง และมีความรับผิดชอบสูง
เจ้าหน้าที่บัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศ หญิง หรือ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรม Express,โปรแกรมสำเร็จรูปได้
4.กระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ ใจกว้าง และมีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่การตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-2 ปีในงานการตลาดหรือสื่อสารมวลชน หากมีประสบการณ์งานโฆษณาหรือเกี่ยวกับสินค้าตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีการสื่อสารที่ดี
5.ทุ่มเทในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6.มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดบวก
เจ้าหน้าที่ไอที

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.กระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ ใจกว้าง และมีความรับผิดชอบสูง
4.ติดตั้งดูแลรักษา และ แก้ไขปัญหาระบบ Computer ,Server และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในบริษัทฯ
5.วางแผนและบริหารงานของฝ่าย IT เพื่อให้สนับสนุนการทำงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย

085-3484369

zomnij36@gmail.com

เลขที่ 99/21 หมู่.13 ถนน.- ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

สวัสดิการบริษัทสำหรับพนักงาน


1.เครื่องแบบพนักงาน


2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี


3.กองทุนประกันสังคม


4.ค่าเบี้ยขยันรายปี


5.ค่าคอมมิชชั่น พนักงานขาย


6.โบนัสตามผลประกอบการ


7.ค่าเบี้ยงเลี้ย ค่าโอที


8.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ


9.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


10.การตรวจสุขภาพประจำปี


11.ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท


 


หลักฐานในการสมัครงานประกอบด้วย


1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ไม่เกิน 6 เดือน


2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ


3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ


4.วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ


5.ใบรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ฉบับ


6.เอกสารอื่น1 อย่างละ 1 ฉบับ


 

ตำแหน่งงานล่าสุด