ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ไม่จำกัดเพศ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน
5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ไม่จำกัดเพศ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน
5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

053795196

dpk216@hotmail.com

เลขที่ 216 หมู่.10 ถนน.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

ตำแหน่งงานล่าสุด