เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจโรงแรม 1. Sann Hotel 2. Sann View Hotel 3. Sann Boutique / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1. YenYen cafe

แม่บ้าน (อ.เทิง และ อ.เมืองเชียงราย)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Guest Service Agent (อ.เทิง และ อ.เมืองเชียงราย)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 11,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Commis I & Commis II

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

4 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 23 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Waiter / Waitress

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

4 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Chef de Partie & Demi Chef

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 30 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Technician

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 13,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานล้างจาน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 20 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

คุณธนกร 053-727360-1 หรือ 098-1015996

hr.info@sannhotel.com

เลขที่ 390 ถนน.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม 1. Sann Hotel (อ.เมืองเชียงราย) 2. Sann View Hotel (อ.เทิง) 3. Sann Boutique (อ.เมืองเชียงราย)


 


บริษัท มีฟาร์มสุข จำกัด ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1. YenYen cafe (ใต้อาคารโรงแรม Sann Hotel (อ.เมืองเชียงราย)


 


พิกัด https://www.google.com/maps/place/Sann+Hotel/@19.906536,99.8259524,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssann+hotel!3m4!1s0x30d7070cef0042bf:0xe3e18c26223f0175!5m2!4m1!1i2

ตำแหน่งงานล่าสุด