เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจโรงแรม 1. Sann Hotel 2. Sann View Hotel 3. Sann Boutique / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1. YenYen cafe

พ่อบ้าน และแม่บ้าน (อ.เทิง และ อ.เมืองเชียงราย)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Guest Service Agent (อ.เทิง และ อ.เมืองเชียงราย)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 11,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Commis I & Commis II

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาฝึกงาน หลายฝ่าย (อ.เทิง และ อ.เมืองเชียงราย)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ปวส-ปริญญาตรี
พนักงานล้างจาน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Sales Executive (ฝ่ายขาย)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
F&B Service Attendant

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความพยายามดีเยี่ยม
จบสายตรงตามตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หัวหน้าส่วนเกษตร

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ดูแล วางแผน ควบคุม ภายในโครงการ
โครงการนางแล 60 ไร่
โครงการฟ้าใส 80 ไร่
โครงการฝั่งหมิ่น 60 ไร่
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

คุณธนกร 053-727360-1 หรือ 093-1355672

hr.info@sannhotel.com

เลขที่ 390 ถนน.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 โรงแรมดังนี้ 1. Sann Hotel (อ.เมืองเชียงราย) 2. Sann View Hotel (อ.เทิง) 3. Sann Boutique (อ.เมืองเชียงราย)


 


บริษัท มีฟาร์มสุข จำกัด ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ร้านดังนี้ 1. YenYen cafe (ใต้อาคารโรงแรม Sann Hotel (อ.เมืองเชียงราย)

ตำแหน่งงานล่าสุด