รายละเอียดตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า IT หลายหลายประเภทให้เลือกสรร และให้บริการ

ผู้จัดการสาขา

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 0 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กำลังขยายกิจการเพิ่มสาขาในจังหวัดเชียงราย, พะเยา, เชียงใหม่ และเพิ่มอัตราบุคลากรในสาขา (แม่สาย,แม่จัน,ห้วยไคร้,เชียงแสน,ดอยหลวง,เวียงชัย,เชียงรุ้ง,เชียงของ,บ้าต้า,พญาเม็งราย,เทิง,พาน,ป่าแดด,เชียงคำ,ปง,ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ) สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมงานกับบริษัท
ลักษณะงาน
- บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยสินค้าภายในสาขา สามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
- บริหารจัดการสินค้าในสต็อกในสาขาได้อย่างดี
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของสาขา และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
- ค่าตำแหน่งงาน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่า incentive
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
พนักงานขายชาย แม่สาย,ไชยปราการ(เชียงใหม่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาo
-สามารถเจรจาการขายและรายละเอียดของสินค้ากับลูกค้าได้
-สามารถปิดการขายได้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ,มนุษย์สัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงาน, เจรจาต่อรองได้ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

ผลตอบแทน+สวัสดิการ
- เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
- ฟอร์มบริษัท
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
ช่างบริการ สาขาเชียงแสน/แม่อาย(เชียงใหม่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-ติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
หัวหน้าฝ่ายบุคคล ด่วน...

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
-วางแผนกลยุทธ์และกำกับดูแลประสานงานด้านนโยบายบุคคลขององค์กร
-ดูแลเรื่องการสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานตำแหน่งงาน ตลอดจนควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา
-สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
-สงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร
-จัดสวัสดิการ ทั้งที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด , จัดกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้แก่พนักงาน
-มีความรู้ในการบริหารผลงานขององค์กร และการประเมินผลการทำงาน

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ในการบริหารงาน และมีความเป็นผู้นำสูง
-มีความรู้และความเข้าใจงานฝ่ายบุคคลเป็นอย่างดี
-สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และทำการนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารได้
-มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการประชาสัมพันธ์ต่างๆในอินเตอร์เน็ต
-มีประสบการณ์ทำงานด้านหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

053-774774 ต่อ 115

sahathanee.hr@gmail.com

เลขที่ 99/15 หมู่.13 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร


1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ


2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ


3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ


5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ


6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์, ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 

ตำแหน่งงานล่าสุด