ช่างกล

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 13,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขา ช่างกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องบรรจุขวดแก้วหรือขวดพลาสติก หรือเครื่องบรรจุกระป๋อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล ปรับตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน

สวัสดิการ
ประกันสังคม /ค่ารักษาพยาบาล /ข้าวมื้อกลางวัน /ชุดยูนิฟอร์ม /เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ /โบนัส /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /งานเลี้ยงสังสรรค์ /ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
พนักงานฝ่ายผลิต

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
ข้าวมื้อกลางวัน /ชุดยูนิฟอร์ม /ค่าล่วงเวลา
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

053-673989

Kaewkhamchadaporn@gmail.com

ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย