1.พนักงานคลังสินค้า(ชาย) ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ตำแหน่ง พนักงานจัดออเดอร์ (ชาย)
คุณสมบัติพนักงานคลังสินค้า
1.อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.สามารถยกของหนักได้
4.มีความรับผิดชอบ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
8.ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
2.พนักงานแคชเชียร์(หญิง)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประจำสาขา - สาขาห้วยไคร้ -สาขาภูซาง (สาขาเปิดใหม่)
คุณสมบัติแคชเชียร์
1.เพศหญิง
2.อายุ 20-30 ปี
3.วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
4.สามารถเข้างานเป็นกะได้
5.มีใจรักงานบริการ
6.มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
7.มีความละเอียดรอบคอบ
8.เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.พนักงานจัดเรียงสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประจำสาขา -ภูซาง (สาขาเปิดใหม่)
คุณสมบัติจัดเรียงสินค้า
1.อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3.สามารถเข้างานเป็นกะได้
4.มีใจรักงานบริการ
5.สามารถยกของหนักได้
6.มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
7.เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
5.พนักงานติดรถส่งสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศชาย
2.อายุ 20-30 ปี
3.วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
4.มีความรับผิดชอบ
5.สามารถออกนอกพื้นที่ได้
6.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7.สามารถยกของหนักได้
8.ไม่มีโรคประจำตัว
9.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
6.ผู้ช่วยหัวหน้างาน ประจำสาขาแม่สาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศชาย
2.อายุ 20-35 ปี
3.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
4.สามารถเข้างานเป็นกะได้
5.มีใจรักงานบริการ
6.มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
7.มีความละเอียดรอบคอบ
8.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ
9.มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
10.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
11.มีประสบการณ์ การทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 20-30 ปี
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านกราฟฟิค สาขากราฟฟิคดีไซน์/ออกแบบ หรือ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถออกนอกพื้นที่ได้
5.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,Premiere Pro หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
6.มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อต่างๆได้ดี,สามารถถ่ายภาพและวีดีโอ
7.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน,มนุษยสัมพันธ์ดี
8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
9.ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

0864281155

recruit.tnp@thanapiriya.co.th

เลขที่ 329 หมู่.8 ถนน.- ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด