รายละเอียดตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บุญมีมาก จำกัด (โครงการบ้านเดี่ยวเชียงราย) เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน ร่วมสร้างไอเดียใหม่ๆ ในโครงการบ้านGRAND VILLA .... ที่ตั้งโครงการ : บ้านสันติสุข ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงรา

วิศวกรโครงการ(ปิดรับชั่วคราว)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

โครงการ GRAND VILLA (โครงการบ้านเดี่ยวเชียงราย)
ที่ตั้งโครงการ:บ้านสันติสุข ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย


-เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง

-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีใจรักในงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสละเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ หรือหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมโครงการบ้านจัดสรร/สามารถทำงานด้านออกแบบได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
โฟร์แมน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชาย
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ควมคุมคนงาน ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถสละเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่ หากเป็นคนพื้นที่ จ.เชียงราย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ หรือหากมีประสบการณ์งานด้านโครงการบ้านจัดสรร/โครงการอื่นๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ช่วยโฟร์แมน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชาย
-อายุ18 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
-มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง/เคยทำงานประเภทก่อสร้าง
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถสละเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-หากมีประสบการณ์งานด้านโครงการบ้านจัดสรร/งานก่อสร้าง/งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชาย / หญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส / ป. ตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง สามารถติดต่อประสานงานผู้รับเหมา ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถสละเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่ หากเป็นคนพื้นที่ จ.เชียงราย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ หรือหากมีประสบการณ์งานด้านโครงการบ้านจัดสรร/โครงการอื่นๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ฝ่ายการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ปตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ขยัน อดทน สู้งาน ตั้งใจทำงาน
-ลักษณะงาน ส่งเสริมการขาย เผยแพร่ข้อมูลโครงการ มีความรู้กับงานทำการตลาดหลายช่องทาง มีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน ชอบงานท้าทาย


หัวหน้าฝ่ายขาย/ฝ่ายขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ25-45 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช-ปตรี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
-มีประสบการณ์ มีความเข้าใจงานในหน้าที่เป็นอย่างดี มีความอดทน มีความซื่อสัตย์
-ผลตอบแทน เงินเดือน+ค่าคอมฯ
สถาปนิก

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช- ป.ตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถเขียนแบบ อ่านแบบ แก้ไขแบบงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบก่อสร้าง มีความคิดสรา้งสรรค์ในงานออกแบบ
-สามารถประเมินราคางานที่ออกแบบเบื้องต้นหรืองานที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทนแรงกดดันสูงจากสภาพหน้างานได้ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad, 3DMAX, Photoshop, Sketcup ได้
-ยินดีรับพิจารณาเด็กจบใหม่

กราฟฟิค

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย/นิเทศศิลป์/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบต่างๆได้ อาทิ Photoshop, lllustratorr ,indesing ,3D, Dreamweaver
-มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีประสบการณ์ในการตัดต่อ VDO และออกแบบกราฟฟิคดีไซส์สินค้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวระบุตำแหน่งงานที่สนใจ/ ประวัติการทำงาน /ผลงาน และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่ hr@mitsupanlan.com
หรือเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ บริษัทมิตซูพันล้าน สี่แยกแม่กรณ์ ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีบุรินทร์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดใดก็ได้)
5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
6.เอกสารอื่นๆ ประกอบการสมัครงาน เช่น ใบผ่านงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม เอกสารแสดงผลงาน เป็นต้น
*โครงการตั้งอยู่ อ.เมือง*


สอบถามตำแหน่งงานเพิ่มเติม โทร 053-700007 ต่อ 111 ติดต่อฝ่ายบุคคล


ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท บุญมีมาก จำกัด

053-700007

hr@mitsupanlan.com

เลขที่ 99/19 หมู่.13 ถนน.ชุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด