ครูผู้ช่วย(เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและการศึกษา)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย(มว.)โรงเรียนทางเลือกขององค์กรเอกชนมัธยมระดับขั้นพื้นฐาน(ม.1-ม.6)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา ต้องการรับสมัคร"ครูผู้ช่วย" (เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง คล่องตัว อดทน
-จบการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ /ภาษาไทย /คหกรรมศาสตร์
หรือมีประสบการณ์การสอน/ทำงานด้านเด็กเยาวชนและส่งเสริมการศึกษามาพอสมควร
-มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อ(Social media)เพื่อการทำงาน ศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ดี
สวัสดิการ ประกันสังคม บ้านพัก น้ำ/ไฟ ฟรี และอาหาร 3 มื้อ
ผู้สนใจ ให้เขียนจดหมายสมัครงานเล่าประสบการณ์การทำงาน การฝึกงาน และความรู้ความสามารถของตนเองพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและการศึกษา ส่งไปที่ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย E-mail : mon.acedinfo@gmail.com , phavviga@gmail.com ศึกษาข้อมูลที่ FB แฟนเพจ : ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-9503716 ด่วน! ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้.
ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย(มว.)

081-9503716

mon.acedinfo@gmail.com

เลขที่ 9 หมู่.13 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด