พนักงานฝ่ายผลิตรายวันประจำ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
พนักงานในสายงานการผลิต

คุณสมบัติ
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. ระเอียด รอบคอบ

สวัสดิการและอิื่นๆ
1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. ข้าวมื้อกลางวัน
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ , ของวัญวันเกิด
7. โบนัสประจำปี
8. งานเลี้ยงสังสรรค์
9. ค่าทำงานล่วงเวลาและวันหยุด
ฯลฯ


เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. วุฒิการศึกษา 1 ใบ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
พนักงานฝ่ายผลิตรายวันชั่วคราว

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
พนักงานในสายงานการผลิต
ทำงานตามสัญญาจ้างงาน

คุณสมบัติ
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. ระเอียด รอบคอบ

สวัสดิการและอิื่นๆ
1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. ข้าวมื้อกลางวัน


เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. วุฒิการศึกษา 1 ใบ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

053673985

Kaewkhamchadaporn@gmail.com

เลขที่ 99/3 ถนน.เชียงราย - ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด