พ่อบ้าน / แม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
Head Chef

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ทักษาด้านคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- มีใบอนุญาตขับขี่
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
Commis I

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ทักษาด้านคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- มีใบอนุญาตขับขี่
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
Sales Executive

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ทักษาด้านคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- มีใบอนุญาตขับขี่
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ทักษาด้านคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- มีใบอนุญาตขับขี่
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
Barista

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- สามารถใช้ทักษาด้านคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
Night GSA

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- สามารถใช้ทักษาด้านคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
Bellman & Driver

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 0 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ในสภาวะความกดดัน
- บุคลิกภาพดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

053-727360-1

hr.info@sannhotel.com

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อื่น ๆ

สวัสดิการ


1. ประกันสังคม


2. ยูนิฟอร์ม


3. อาหาร


4. เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ


5. ตรวจสุขภาพประจำปี


6. ค่าเยี่ยมไข้ / ค่าเยี่ยมคลอด


7. Service Charge


 


เอกสารประกอบการสมัครงาน


1. รูปถ่าย


2. สำเนาบัตรประชาชน


3. สำเนาทะเบียนบ้าน


4. สำเนาวุฒิการศึกษาฉลับล่าสุด


5. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


6. สำเนาใบประกาศนียบัตรต่างๆ


7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เอกสารสมรส (ถ้ามี)


8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร


9. สำเนาใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)


10. เอกสารอื่นๆ


 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ฝ่ายบุคคล คุณธนกร สิงห์ไชย


053-727360-1 ต่อ 211 หรือ 093-1355672