programmer(รับสมัครถึงวันที่ 25 กย.63)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 40,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

*ลักษณะงาน/หน้าที่
-รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย
-ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคบบัญชา

*คุณสมบัติอื่นๆ
-ประเมิน แก้ไข อัพเดตข้อมูล
-มีความเชี่ยวชาญ,ความรู้เชิงลึก,ประสบการณ์,ความคิดสร้างสรรค์ การทำโฆษณาบน Facebook และ Line
-เรียนรู้ค้นหาการปรับเปลี่ยนและการพัฒนา Social Media ตลอดเวลา
-รับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ขยัน มีความซื่อสัตย์ และมีความอดทนสูง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
(มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

*สนใจติดต่อสอบถามได้ด้วยตัวเองที่ ถ.เวียงบูรพา[ถนนเส้นบายพาส,ก่อนขึ้นสะพานไปทางโรงเรียน ท.6] ตึกแถว 3 ชั้น,ติดกับศูนย์ sumsung,ตรงข้ามปั้มคาร์เทค จะมีป้ายโฆษณา Ant commerce Media สีนำเงินขาวบนสุด

*สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เสื้อ Unifrom ของบริษัท
- วันหยุด (ทุกวันอาทิตย์)
- วันหยุดลาพักผ่อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- เบี้ยขยัน,คอมมิชชั่น,เงินโบนัสตามผลงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมการตรวจมากกว่ากฎหมายกำหนด
content creative(รับสมัครถึงวันที่ 25 กย.63)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 40,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

*รายระเอียดงาน
-เขียน content ทุกช่องทางของบริษัท อาทิ Social Media
-สร้างสรรค์ วางแผน เขียน พัฒนา content ตามที่ได้รับโจทย์จากทีม

*คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
-ประเมิน แก้ไข อัพเดตข้อมูล
-มีความเชี่ยวชาญ,ความรู้เชิงลึก,ประสบการณ์,ความคิดสร้างสรรค์ การทำโฆษณาบน Facebook และ Line
-เรียนรู้-ค้นหาการปรับเปลี่ยนและการพัฒนา Social Media ตลอดเวลา
-รับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ขยัน มีความซื่อสัตย์ และมีความอดทนสูง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
(มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

*สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เสื้อ Unifrom ของบริษัท
- วันหยุด (ทุกวันอาทิตย์)
- วันหยุดลาพักผ่อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- เบี้ยขยัน,คอมมิชชั่น,เงินโบนัสตามผลงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมการตรวจมากกว่ากฎหมายกำหนด

*สนใจติดต่อสอบถามได้ด้วยตัวเองที่ ถ.เวียงบูรพา[ถนนเส้นบายพาส,ก่อนขึ้นสะพานไปทางโรงเรียน ท.6] ตึกแถว 3 ชั้น,ติดกับศูนย์ sumsung,ตรงข้ามปั้มคาร์เทค จะมีป้ายโฆษณา Ant commerce Media สีนำเงินขาวบนสุด

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท แอนท์ คอมเมิร์ช มีเดีย จำกัด 
เลขที่ 8/22 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ข้อมูลติดต่อ

Ant commerce Media

082-8929736

acmideacompany@gmail.com

เลขที่ 8/22 หมู่.22 ถนน.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000