ว่าด้วยเรื่องประเพณีไหว้พระธาตุ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของภาคเหนือ


...ว่าด้วยเรื่องประเพณีไหว้พระธาตุ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของภาคเหนือ ...ในภาคเหนือประชาชนมีความผูกพันธ์ต่อศาสนามาก ทุกอย่างมีวัดเป็นศูนย์กลางตั้งแต่เกิดจนตาย วัดเป็นศูนย์ให้การศึกษา ทั่งทางหนังสือและวิชาชีพ เพื่อจะได้ใช้วิถีชีวิตของตนให้เกิดความสมบูรณ์ทางความเป็นอยู่ทางสังคม ประเพณีที่ปฏิบัติจึงเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 

ในภาคเหนือ ประชาชนนิยมพากันไปสู่บุญยสถานที่สำคัญๆ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ จะพากันไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงรายจะไป พระธาตุดอยตุง จังหวัดลำปางนมัสการพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดแพร่ไป นมัสการพาตุช่อแฮ จังหวัดน่านไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดพระเยา ไปนมัสการพระเจ้าตนหลวง 


ตามประเพณีชาวเหนือ ถือวันว่า คนใดเกิดปีใดจะต้องไปสักการบูชาพระธาตุที่นั้นจึงเป็นศิริมงคลแก่ตนให้มีอายุยืน


หากผู้ใดเกิดปีไหนแล้วควรไปนมัสการพระธาตุนั้นๆจะได้อานิสงส์มาก .... แต่ที่แน่ๆวันนี้หน่วยงานราชการ และโรงเรียน ในภาคเหนือเป็นหยุดพิเศษ


// สำหรับคนเกิดปีหมู หรือปีกุน ไหว้พระธาตุดอยตุง

https://www.chiangraifocus.com/article/19


........

ในปีนี้ กำหนดให้วันที่ 26 มี.ค 2564 เป็นวันหยุดราชการตามประเพณีของภาคเหนือ ปีนี้เพิ่งประกาศใช้เป็นปีแรกซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีวันหยุดประจำภาค แต่ละภาค ซึ่งจะหยุดไม่เหมือนกัน  ถ้าเป็นของภาคไหนก็ให้หยุดเฉพาะภาคนั้น และหยุดเฉพาะหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโรงเรียนเท่านั้น


หลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้ว รัฐบาลได้ประกาศ "วันหยุดกรณีพิเศษ" และ "วันหยุดประจำภาค" ออกมา ทำให้ในปี 2564 เป็นปีที่มีวันหยุดเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี โดยเฉพาะประเด็นของวันหยุดประจำภาค ที่เพิ่งจะมีประกาศในปีนี้ เป็นปีแรก! หลายคนยังมีข้อสงสัยว่าจะแบ่งให้หยุดอย่างไร?  ใครได้หยุดบ้าง? 


 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี 2564 เป็นการเฉพาะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้


แบ่งเป็น

ภาคเหนือ : วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)

ภาคอีสาน : วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)

ภาคใต้ : วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (ประเพณีสารทเดือนสิบ)

ภาคกลาง : วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 (เทศกาลออกพรรษา)


 ทั้งนี้จังหวัดที่หยุดในวันที่ 26 มี.ค ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี


#HugChiangrai