สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 : เทศกาลประจำปีส่งความรักและความสนุก สัมผัสลมหนาวส่งท้ายปลายปีที่ดอยตุง

เทศกาลประจำปีส่งความรักและความสนุก “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7” ชวนทุกคนมาอบอุ่นในลมหนาวส่งท้ายปลายปี 


พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายสอบถามเพิ่มเติม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (เชียงราย) โทร. 053-767015-7
// DoiTung Club