คุ้มพญามังราย

ปีพุทธศักราช 1811 พญามังรายเจ้าหลวง (มหาราช)  ยกกองทัพไปปราบหัวเมืองเชียงของผาแดง และได้มาหยุดพักกองทัพทหาร ณ บริเวณแห่งนี้ ชาวอำเภอพญาเม็งราย จึงร่วมใจกันสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

คุ้มพญามังราย สร้างเมื่อ  20 สิงหาคม 2533 ปรับปรุง ( สร้างใหม่ พ.ศ 2551 ) สักการะหรือดำหัว ทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี

 

เมื่อมองจาก ด้านหน้าเข้าไป

 

 

" พระยาเม็งราย " ที่นำมาตั้งเป็นชื่ออำภอ มีคำเล่าขานสืบกันมาว่า มีเนินเตี้ย ๆ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นป่าละเมาะเจ้าพญาเม็งรายหยุดพักกองทัพ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ จึงเสด็จไป "ตั้งไก่ป่า" ที่สันกลางทุ่งนา ซึ่งต่อมาที่แห่งนี้ได้รับการบอกเล่าสืบ ๆ กันมาว่าเป็น "ซุ้มตั้งไก่พญาเม็งราย" หรือ "คุ้มพญาเม็งราย" ปัจจุบันตั้งอยู่กลางทุ่งนา บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.เม็งรายราย จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

รูปปั้นประดิษฐานพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย และที่เคารพสักการะของชาวอำเภอพญาเม็งราย

 

 วิวด้านข้าง

  ถัดจากคุ้มพญามังรายไปอีกราวๆ 1 กม. มีพระธาตุปุตุง ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาด้านทิศตะวันออก อยู่ในโบราณสถานวัดพระธาตุตุปุง สามารถขับรถขึ้นไปเที่ยวชมได้

 

 

 

ข้อมูลติดต่อ :
 เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290  โทร. 0-5379-9004

การเดินทาง : จากตัวอำเภอพญาเม็งราย ให้ใช้ถนนเส้น 1174 ขับรถไปราวๆ ไม่เกิน 8 กม. จะมีป้ายบอกทาง อยู่เยื้องๆกับทางเข้าวัดพญาเม็งราย เพื่อให้ง่ายลองดูพิกัดแผนที่ประกอบการเดินทาง