ชวนเก็บใบชา ณ บ้านห้วยส้าน จ.เชียงราย ท่องเที่ยวชุมชนโดย MFU
บ้านห้วยส้านเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว วัฒนธรรม การดำรงชีวิตแบบชาวเขาดั้งเดิม ปัจจุบันนิยมทำการเกษตรนิยมปลูกชา ปลูกสมุนไพรแบบดั้งเดิม ซึ่งภายในบ้านห้วยส้านนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย และที่เป็นไฮไลท์เด็ด ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการเก็บใบชา กิจกรรมชงชา โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยสาธิตให้ความรู้อย่างใกล้ชิด และได้ทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง ถือเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันบ้านห้วยส้าน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


ติดต่อท่องเที่ยวชุมชน
คุณวันเพ็ญ ศักดิ์สุทธิเสน (ประธานกลุ่ม)
โทร.082-3882930


// ภาพและข้อมูลจาก MFU 4 Local