ค้นหา "วัดร่องขุ่น"

ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

30 ส.ค. 2022
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หารือคณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และพร้อมสนับสนุนนโยบายจีนเดียว (29 สิงหาคม 65) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเช

เชียงรายเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

30 ธ.ค. 2021
30 ธันวาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดร่องขุ่น และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่สอง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และจิตสาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้น