ประมูลราคาขายรถยนต์และมอเตอร์ไซด์สำนักงาน รวมจำนวน 8 คัน

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สำนักงานเชียงราย

เรื่อง ประมูลราคาขายรถสำนักงาน รอบที่ 2 จำนวน 8 คัน

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีความประสงค์จะประมูลราคาขายรถสำนักงาน ประกอบไปด้วย รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก จำนวน 2 คัน และรถมอเตอร์ไซค์จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประมูล และราคา ตามรายการดังนี้

รถยนต์

1.รถยนต์ Toyota เลขทะเบียนรถ  กบ 5549 เชียงราย

1.1 สีเทา
1.2 รุ่น Hilux Vigo 2.5 4WD ปี ค.ศ. 2013
1.3 ขนาด 4 สูบ 2494 ซีซี 144 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
1.4 ระยะใช้งานที่ 313,952 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 300,000.- บาท

2.รถยนต์ Toyota เลขทะเบียนรถ กพ 4725 เชียงราย

1.1 สีน้ำตาล
1.2 รุ่น Hilux Vigo 2.5 4WD ปี ค.ศ. 2013
1.3 ขนาด 4 สูบ 2494 ซีซี 144 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
1.4 ระยะใช้งานที่ 234,568 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 300,000.- บาท

รถมอเตอร์ไซค์

3.รถมอเตอร์ไซค์ Honda wave รุ่น 110 I ปี ค.ศ. 2017 ป้ายทะเบียน 1 กท 4876 เชียงราย

ระยะการใช้งาน 14,690 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 20,000.- บาท

4.รถมอเตอร์ไซค์ Honda wave รุ่น 110 I ปี ค.ศ. 2017 ป้ายทะเบียน 1 กท 4877 เชียงราย

ระยะการใช้งาน 13,481 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 21,000.- บาท

5.รถมอเตอร์ไซค์ Honda wave รุ่น 110 I ปี ค.ศ. 2017 ป้ายทะเบียน 1 กท 4879 เชียงราย

ระยะการใช้งาน 7,046   กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 21,000.- บาท

6.รถมอเตอร์ไซค์ Honda wave รุ่น 125 I ปี ค.ศ. 2016 ป้ายทะเบียน 1 กต 4646 เชียงราย

ระยะการใช้งาน 17,575 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 16,000.- บาท

7.รถมอเตอร์ไซค์ Honda wave รุ่น 125 I ปี ค.ศ. 2016 ป้ายทะเบียน 1 กต 4640 เชียงราย

ระยะการใช้งาน 53,254 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 15,000.- บาท

8.รถมอเตอร์ไซค์ Honda wave รุ่น 125 I ปี ค.ศ. 2016 ป้ายทะเบียน 1 กต 4642 เชียงราย

ระยะการใช้งาน 27,924 กิโลเมตร
ราคาเริ่มของการประมูลอยู่ที่คันละ 16,000.- บาท

หมายเหตุ
1. ส่งมอบรถให้ได้ ในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากองค์กรยังดำเนินงานอยู่
2. ระยะการใช้รถ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ซึ่งระยะการใช้งานรถก่อนส่งมอบจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริงโดย

            2.1. รถยนต์ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร
           2.2. รถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 1,500 กิโลเมตร

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ยื่นประมูลราคาได้ทั้งนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
 4. ราคาที่ยื่นเสนอ จะเป็นราคาประมูลต่อคัน (สามารถยื่นประมูลได้มากกว่า 1 คัน) โดยใส่เลขทะเบียนรถที่ท่านต้องการประมูลพร้อมราคา
 5. หากมีผู้เสนอราคาที่สูงสุด และยอดเท่ากันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป จะต้องทำการยื่นราคาอีกครั้งสำหรับท่านผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน เท่านั้น
 6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างป็นธรรมในการประมูลราคาครั้งนี้
 7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาที่ได้ไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
 8. ผู้ประมูลสามารถทำสัญญาจะซื้อ-จะขายและจ่ายเงินมัดจำ 20% ของราคาที่ประมูลได้ ล่วงหน้าก่อนวันส่งมอบจริงได้
 9. การยื่นเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เท่านั้น
 10. สามารถยื่นเสนอราคามาได้ที่อีเมล์  PlanThailand.Bidding@outlook.com หรือส่งเอกสารใส่ซองปิดผนึก ภายใน เวลา 17:00 น ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มาที่สำนักงานเชียงราย เท่านั้น
 11. หากมีข้อสงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ติดต่อ 087-4938778 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00-15:00 น เท่านั้น