"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » หน่วยงานราชการ,องค์กร » หน่วยงานราชการภายในจังหวัดเชียงราย ส่วนภูมิภาค
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 632 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.dit.go.th/chiangrai
e-mail :  chiangrai@dit.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0196 , 0-5317-7342 , 0-5374-4263
โทรสาร : 0-5315-0196 , 0-5317-7342
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 632 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.tourismchiangrai.com
e-mail :  chiangrai@mots.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0192
โทรสาร : 0-5317-7340
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 73 ถ.ราชเดชดำรง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :   http://www.pea.co.th
e-mail :  chiangrai40@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5371-1967
โทรสาร : 0-5374-4284
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เชียงแสน
ที่อยู่ : 179 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เว็บไซต์ :  http://chiangsaen.immigration.go.th
e-mail : chiangsaen.imm@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5377-7118
โทรสาร : 0-5377-7118
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านตรวจพืชแม่สาย
ที่อยู่ :  420 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
e-mail : mspqs@doa.in.th
โทรศัพท์ : 0-5375-0790
โทรสาร : 0-5375-0790
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านศุลกากรเชียงของ
ที่อยู่ :  66 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เว็บไซต์ : http://www.chiangkhongcustoms.com
e-mail : 74150000@customs.go.th
โทรศัพท์ : 0-5379-1435
โทรสาร : 0-5379-1435 
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านศุลกากรแม่สาย
ที่อยู่ :  ด่านศุลกากรแม่สาย เลขที่ 306 หมู่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เว็บไซต์ : http://www.maesaicustoms.com
e-mail : 74120000@customs.go.th
โทรศัพท์ : 0-5316-6005-9
โทรสาร : 0-5316-6004
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)
ที่อยู่ :  217 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
e-mail :  hydro.cr5@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5316-6766
โทรสาร : 0-5316-6766
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://drugcr.wordpress.com
e-mail :  drugcr@chiangrai.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0210 , 0-5315-0212 , 0-5317-7343
โทรสาร : 0-5315-0210 , 0-5315-0212 , 0-5317-7343 ต่อ 12/13
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 454 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.chiangrai.doae.go.th/
e-mail :  chiangrai@doae.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2684
โทรสาร : 0-5315-2683
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :  405 หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
e-mail :  chiangrai@dlt.go.th
โทรศัพท์ : 053-152034 ต่อ 102
โทรสาร : 053-152073
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :  สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.klangcri.com
e-mail :  cri@cgd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0177
โทรสาร : 0-5315-0177 ต่อ 16
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 1107/49 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชี่ยงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.alro.go.th
e-mail :  chiangrai@alro.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1985
โทรสาร : 0-5374-4271
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th/chiangrai
e-mail :  chiangrai@sso.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2061-2 , 0-5375-0615-7
โทรสาร : 0-5315-2063 , 0-5315-2064
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://pr.prd.go.th/chiangrai
e-mail :  prchiangrai@prd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0163 , 0-5317-7327
โทรสาร : 0-5317-7327
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/fpo-chiangrai
e-mail :  fpo-chiangrai@dof.in.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2091
โทรสาร : 0-5315-2010
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงรายชั้น 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.dpmcr.wordpress.com
e-mail :  dpmchiangrai_2555@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5317-7318-23
โทรสาร : 0-5317-7318-23
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://cri.onab.go.th
e-mail :  cri@onab.go.th
โทรศัพท์ : 0-5374-4047
โทรสาร : 0-5371-6353
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://chiangrai.energy.go.th
e-mail :  chiangrai@energy.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-5375-1109-10
โทรสาร : 0-5375-1109-10
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://www.chiangrai.m-society.go.th
e-mail : chiangrai@m-society.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0153 , 0-5317-7325
โทรสาร : 0-5315-0153 , 0-5317-7325
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3
เว็บไซต์ :   http://www.moc.go.th/chiangrai
e-mail : cr4@moc.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0200-1
โทรสาร : 0-5317-7349
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://www.dpt.go.th/chiangrai
โทรศัพท์ : 0-5315-2038-9
โทรสาร : 0-5315-2038-9
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น 7 ศูนย์ราชารกระทรวงแรงงาน ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.mol.go.th
e-mail : chiangrai@mol.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2067
โทรสาร : 0-5315-2068
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ :  http://www.chiangrailocal.go.th
e-mail : yuttana.sai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5317-7328 ต่อ 16
โทรสาร : 0-5315-0156
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :   http://chiangrai.nso.go.th
e-mail : chrai@nso.go.th
โทรศัพท์ : 0-5317-7361
โทรสาร : 0-5374-4224
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ที่อยู่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 899 ถ.พฟลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://webhost.cpd.go.th/chiangrai
e-mail : cpd_chiangrai@cpd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1178 , 0-5371-7781 ต่อ 25
โทรสาร : 0-5371-1178 , 0-5371-7781 ต่อ 14
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 1115/2 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ :  http://www.industry.go.th
e-mail : moi_chiangrai@industry.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1666-100
โทรสาร : 0-5371-770
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 522 ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 053-152078
โทรสาร : 053-152142
เว็บไซต์ : http://north.dol.go.th/chiangrai/
พิกัดแผนที่ : 19.927159411968287, 99.8687824585495
อีเมล์ : charunrot_r@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  28 มกราคม 2016 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com