"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » หน่วยงานราชการ,องค์กร » หน่วยงานราชการภายในจังหวัดเชียงราย ส่วนภูมิภาค
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 632 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.dit.go.th/chiangrai
e-mail :  chiangrai@dit.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0196 , 0-5317-7342 , 0-5374-4263
โทรสาร : 0-5315-0196 , 0-5317-7342
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 632 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.tourismchiangrai.com
e-mail :  chiangrai@mots.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0192
โทรสาร : 0-5317-7340
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 73 ถ.ราชเดชดำรง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :   http://www.pea.co.th
e-mail :  chiangrai40@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5371-1967
โทรสาร : 0-5374-4284
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เชียงแสน
ที่อยู่ : 179 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เว็บไซต์ :  http://chiangsaen.immigration.go.th
e-mail : chiangsaen.imm@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5377-7118
โทรสาร : 0-5377-7118
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านตรวจพืชแม่สาย
ที่อยู่ :  420 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
e-mail : mspqs@doa.in.th
โทรศัพท์ : 0-5375-0790
โทรสาร : 0-5375-0790
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านศุลกากรเชียงของ
ที่อยู่ :  66 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เว็บไซต์ : http://www.chiangkhongcustoms.com
e-mail : 74150000@customs.go.th
โทรศัพท์ : 0-5379-1435
โทรสาร : 0-5379-1435 
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านศุลกากรแม่สาย
ที่อยู่ :  ด่านศุลกากรแม่สาย เลขที่ 306 หมู่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เว็บไซต์ : http://www.maesaicustoms.com
e-mail : 74120000@customs.go.th
โทรศัพท์ : 0-5316-6005-9
โทรสาร : 0-5316-6004
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)
ที่อยู่ :  217 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
e-mail :  hydro.cr5@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5316-6766
โทรสาร : 0-5316-6766
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://drugcr.wordpress.com
e-mail :  drugcr@chiangrai.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0210 , 0-5315-0212 , 0-5317-7343
โทรสาร : 0-5315-0210 , 0-5315-0212 , 0-5317-7343 ต่อ 12/13
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 454 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.chiangrai.doae.go.th/
e-mail :  chiangrai@doae.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2684
โทรสาร : 0-5315-2683
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :  405 หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
e-mail :  chiangrai@dlt.go.th
โทรศัพท์ : 053-152034 ต่อ 102
โทรสาร : 053-152073
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :  สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.klangcri.com
e-mail :  cri@cgd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0177
โทรสาร : 0-5315-0177 ต่อ 16
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 1107/49 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชี่ยงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.alro.go.th
e-mail :  chiangrai@alro.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1985
โทรสาร : 0-5374-4271
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th/chiangrai
e-mail :  chiangrai@sso.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2061-2 , 0-5375-0615-7
โทรสาร : 0-5315-2063 , 0-5315-2064
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://pr.prd.go.th/chiangrai
e-mail :  prchiangrai@prd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0163 , 0-5317-7327
โทรสาร : 0-5317-7327
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/fpo-chiangrai
e-mail :  fpo-chiangrai@dof.in.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2091
โทรสาร : 0-5315-2010
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงรายชั้น 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.dpmcr.wordpress.com
e-mail :  dpmchiangrai_2555@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5317-7318-23
โทรสาร : 0-5317-7318-23
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://cri.onab.go.th
e-mail :  cri@onab.go.th
โทรศัพท์ : 0-5374-4047
โทรสาร : 0-5371-6353
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://chiangrai.energy.go.th
e-mail :  chiangrai@energy.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-5375-1109-10
โทรสาร : 0-5375-1109-10
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://www.chiangrai.m-society.go.th
e-mail : chiangrai@m-society.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0153 , 0-5317-7325
โทรสาร : 0-5315-0153 , 0-5317-7325
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3
เว็บไซต์ :   http://www.moc.go.th/chiangrai
e-mail : cr4@moc.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-0200-1
โทรสาร : 0-5317-7349
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://www.dpt.go.th/chiangrai
โทรศัพท์ : 0-5315-2038-9
โทรสาร : 0-5315-2038-9
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น 7 ศูนย์ราชารกระทรวงแรงงาน ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.mol.go.th
e-mail : chiangrai@mol.go.th
โทรศัพท์ : 0-5315-2067
โทรสาร : 0-5315-2068
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ :  http://www.chiangrailocal.go.th
e-mail : yuttana.sai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5317-7328 ต่อ 16
โทรสาร : 0-5315-0156
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :   http://chiangrai.nso.go.th
e-mail : chrai@nso.go.th
โทรศัพท์ : 0-5317-7361
โทรสาร : 0-5374-4224
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ที่อยู่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 899 ถ.พฟลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://webhost.cpd.go.th/chiangrai
e-mail : cpd_chiangrai@cpd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1178 , 0-5371-7781 ต่อ 25
โทรสาร : 0-5371-1178 , 0-5371-7781 ต่อ 14
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 1115/2 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ :  http://www.industry.go.th
e-mail : moi_chiangrai@industry.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1666-100
โทรสาร : 0-5371-770
[ ปรับปรุงล่าสุด  01 เมษายน 2015 ]
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 522 ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 053-152078
โทรสาร : 053-152142
เว็บไซต์ : http://north.dol.go.th/chiangrai/
พิกัดแผนที่ : 19.927159411968287, 99.8687824585495
อีเมล์ : charunrot_r@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  28 มกราคม 2016 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ร้านทำเสื้อสวย จีดีไซน์
ทำเสื้อกิจกรรม เสื้อรุ่น เสื้อโค้ด งานผ้า งานปักคอมพิวเตอร์ งานสกรีนทุกรูปแบบ จำหน่ายเสื้อสำเร็จรูป ปลีก ส่ง โทร.081-6024777
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com