วันพ่อแห่งชาติ 2561

"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » หน่วยงานราชการ,องค์กร » หน่วยงานราชการภายในจังหวัดเชียงราย ส่วนกลาง
 
 
สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
โทรศัพท์ : 053-910715 มท 26122
อีเมล์ : chiangrai@moi.go.th :พิภพ อินจันทร์
เว็บไซต์http://www.chiangrai.net/cpwp/
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 กันยายน 2014 ]
 
แขวงการทางเชียงรายที่ 1
ที่อยู่ : 429 หมู่ 19 ถ.พหนโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.chiangraihighway.com
e-mail : chr_highway@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5371-1138 ต่อ 101
โทรสาร : 0-5371-7754
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 228 หมู่ 6บ้านจอมกิตติ ถ.เลี่ยงเมือง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57150
เว็บไซต์ : http://chrprovince.fishquarantine.org/
e-mail : ossfish@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5377-7504
โทรสาร : 0-5377-7505
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 489/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://chiangrai.police.go.th/main/
e-mail : chiangraipolice3@gmail.com
โทรศัพท์ : (๐๕๓)๗๑๑๔๓๗
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
เรือนจำกลางเชียงราย
ที่อยู่ : เรือนจำกลางเชียงราย เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
เว็บไซต์ : http://www.correct.go.th/copchar/main.html
e-mail : copchar@correct.go.th
โทรศัพท์ : 0-5317-0551 - 2
FAX : 0-5317-0553
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เว็บไซต์ : http://www.vtw-cr.go.th
e-mail : info@vtw-cr.go.th 
โทรศัพท์ : 0-5395-8055, 081-9616676 
โทรสาร : 0-5372-9962 
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 418 หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.crskill.go.th
e-mail : cmedecha@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-5315-2043
โทรสาร : 0-5315-2049
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
ที่อยู่ : 474 หมู่ 9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เว็บไซต์ : http://www.cri.brrd.in.th
e-mail : cri_rrc@brrd.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-5372-1578
โทรสาร : 0-5372-1916
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย
ที่อยู่ : 147 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/sf-chiangrai/web2/
e-mail : sf_chiangrai@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-5315-4505
โทรสาร : 0-5315-4505
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 340 หมู่ 22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.haec04.doae.go.th/
e-mail : haec_cr@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5367-8202
โทรสาร : 0-5367-8202
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน)
ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย 112 ม.7 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.aopdh11.doae.go.th
e-mail : aopdh11@doae.go.th
โทรศัพท์ : 0-5317-0104
โทรสาร : 0-5317-0252
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ที่อยู่ : 18 ม.3 ถ.ริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เว็บไซต์ : -
e-mail : mrp11s01@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5377-7003
โทรสาร : 0-5377-7003
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://r07.ldd.go.th/cri01/cri011.html
e-mail : cri01@ldd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5377-6577
โทรสาร : 0-5377-6577
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
ที่อยู่ : สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.cmmet.tmd.go.th/station/cr/
e-mail : s48303@cmmet.tmd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5379-3062
โทรสาร : 0-5379-3061
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.frdfund.go.th
e-mail : frd-chiangrai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5315-0156 , 0-5317-7331
โทรสาร : 0-5315-0156
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย)
ที่อยู่ : 157/7 หมู่ 2 ต.ริมก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.dft.go.th
e-mail : oftcr@moc.go.th
โทรศัพท์ : 0-5316-6612
โทรสาร : 0-5316-6615
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 1
ที่อยู่ : 1070 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  -
e-mail : chiangrai1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5371-1410
โทรสาร : 0-5371-3668
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 2
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เว็บไซต์ :   http://www.cri2.obec.go.th
e-mail :  officecri2@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5372-9110
โทรสาร : 0-5372-9650 , 0-5372-9651 , 0-5372-9655
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 3
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 3 เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เว็บไซต์ :   http://www.cr3.go.th
e-mail :  nopratau02@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5315-3515
โทรสาร : 0-5315-3515
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 4
ที่อยู่ : 17 หมู่ 20 ต.รอบเวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เว็บไซต์ :   http://www.cri4.obec.go.th/
e-mail :  saisawat_w@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5379-5431
โทรสาร : 0-5379-6139
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ที่อยู่ : 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :   http://secondary36.obec.go.th/
e-mail :  secondary36@obec.go.th
โทรศัพท์ : 0-5360-1450
โทรสาร : 0-5360-1451
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(ชั้น3) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.dbd.go.th
e-mail :  chiangrai@dld.go.th
โทรศัพท์ : 0-5374-4115
โทรสาร : 0-5374-4116
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 222 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5375-0860
โทรสาร : 0-5375-0867
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 421 หมู่ 21 ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://cri.nfe.go.th/
e-mail :  wilekha98@yahoo.co.in
โทรศัพท์ : 0-5371-1944
โทรสาร : 0-5371-7761
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
ที่อยู่ : 843 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://www.rd.go.th/chiangrai
e-mail :  chiangrai@rd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1629 , 0-5360-0212-5 ต่อ 134
โทรสาร : 0-5371-6236
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 510/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://cr-ju.ago.go.th/
e-mail :  cr-ju@ago.go.th
โทรศัพท์ : 0-5360-1618
โทรสาร : 0-5360-1618
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 510/1 ถ.รัตนาเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.cr.ago.go.th/
e-mail :  cr@ago.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1614
โทรสาร : 0-5371-5825-6
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) กรมป่าไม้
ที่อยู่ : 798 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-1445
โทรสาร : 0-5371-1445
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ที่อยู่ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 775 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.dnp15.com
e-mail :  dnp15@dnp.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1402
โทรสาร : 0-5371-19611
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการพัฒนา
ที่อยู่ : บ.เหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.mdu35.com
e-mail :  mdu35@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5395-3051
โทรสาร : 0-5395-3051
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ร้านทำเสื้อสวย จีดีไซน์
ทำเสื้อกิจกรรม เสื้อรุ่น เสื้อโค้ด งานผ้า งานปักคอมพิวเตอร์ งานสกรีนทุกรูปแบบ จำหน่ายเสื้อสำเร็จรูป ปลีก ส่ง โทร.081-6024777
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com