"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » หน่วยงานราชการ,องค์กร » หน่วยงานราชการภายในจังหวัดเชียงราย ส่วนกลาง
 
 
สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chiangrai.net/cpwp/
[ ปรับปรุงล่าสุด  18 มกราคม 2019 ]
 
แขวงการทางเชียงรายที่ 1
ที่อยู่ : 429 หมู่ 19 ถ.พหนโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.chiangraihighway.com
e-mail : chr_highway@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5371-1138 ต่อ 101
โทรสาร : 0-5371-7754
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 228 หมู่ 6บ้านจอมกิตติ ถ.เลี่ยงเมือง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57150
เว็บไซต์ : http://chrprovince.fishquarantine.org/
e-mail : ossfish@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5377-7504
โทรสาร : 0-5377-7505
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 489/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://chiangrai.police.go.th/main/
e-mail : chiangraipolice3@gmail.com
โทรศัพท์ : (๐๕๓)๗๑๑๔๓๗
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
เรือนจำกลางเชียงราย
ที่อยู่ : เรือนจำกลางเชียงราย เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
เว็บไซต์ : http://www.correct.go.th/copchar/main.html
e-mail : copchar@correct.go.th
โทรศัพท์ : 0-5317-0551 - 2
FAX : 0-5317-0553
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เว็บไซต์ : http://www.vtw-cr.go.th
e-mail : info@vtw-cr.go.th 
โทรศัพท์ : 0-5395-8055, 081-9616676 
โทรสาร : 0-5372-9962 
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 418 หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.crskill.go.th
e-mail : cmedecha@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-5315-2043
โทรสาร : 0-5315-2049
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
ที่อยู่ : 474 หมู่ 9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เว็บไซต์ : http://www.cri.brrd.in.th
e-mail : cri_rrc@brrd.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-5372-1578
โทรสาร : 0-5372-1916
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย
ที่อยู่ : 147 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/sf-chiangrai/web2/
e-mail : sf_chiangrai@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-5315-4505
โทรสาร : 0-5315-4505
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 340 หมู่ 22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.haec04.doae.go.th/
e-mail : haec_cr@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5367-8202
โทรสาร : 0-5367-8202
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน)
ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย 112 ม.7 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.aopdh11.doae.go.th
e-mail : aopdh11@doae.go.th
โทรศัพท์ : 0-5317-0104
โทรสาร : 0-5317-0252
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ที่อยู่ : 18 ม.3 ถ.ริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เว็บไซต์ : -
e-mail : mrp11s01@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5377-7003
โทรสาร : 0-5377-7003
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://r07.ldd.go.th/cri01/cri011.html
e-mail : cri01@ldd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5377-6577
โทรสาร : 0-5377-6577
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
ที่อยู่ : สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://www.cmmet.tmd.go.th/station/cr/
e-mail : s48303@cmmet.tmd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5379-3062
โทรสาร : 0-5379-3061
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.frdfund.go.th
e-mail : frd-chiangrai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5315-0156 , 0-5317-7331
โทรสาร : 0-5315-0156
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย)
ที่อยู่ : 157/7 หมู่ 2 ต.ริมก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.dft.go.th
e-mail : oftcr@moc.go.th
โทรศัพท์ : 0-5316-6612
โทรสาร : 0-5316-6615
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 1
ที่อยู่ : 1070 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  -
e-mail : chiangrai1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5371-1410
โทรสาร : 0-5371-3668
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 2
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เว็บไซต์ :   http://www.cri2.obec.go.th
e-mail :  officecri2@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5372-9110
โทรสาร : 0-5372-9650 , 0-5372-9651 , 0-5372-9655
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 3
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 3 เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เว็บไซต์ :   http://www.cr3.go.th
e-mail :  nopratau02@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5315-3515
โทรสาร : 0-5315-3515
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 4
ที่อยู่ : 17 หมู่ 20 ต.รอบเวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เว็บไซต์ :   http://www.cri4.obec.go.th/
e-mail :  saisawat_w@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5379-5431
โทรสาร : 0-5379-6139
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ที่อยู่ : 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :   http://secondary36.obec.go.th/
e-mail :  secondary36@obec.go.th
โทรศัพท์ : 0-5360-1450
โทรสาร : 0-5360-1451
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(ชั้น3) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ :  http://www.dbd.go.th
e-mail :  chiangrai@dld.go.th
โทรศัพท์ : 0-5374-4115
โทรสาร : 0-5374-4116
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 222 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5375-0860
โทรสาร : 0-5375-0867
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 421 หมู่ 21 ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://cri.nfe.go.th/
e-mail :  wilekha98@yahoo.co.in
โทรศัพท์ : 0-5371-1944
โทรสาร : 0-5371-7761
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
ที่อยู่ : 843 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ :  http://www.rd.go.th/chiangrai
e-mail :  chiangrai@rd.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1629 , 0-5360-0212-5 ต่อ 134
โทรสาร : 0-5371-6236
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 510/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://cr-ju.ago.go.th/
e-mail :  cr-ju@ago.go.th
โทรศัพท์ : 0-5360-1618
โทรสาร : 0-5360-1618
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 510/1 ถ.รัตนาเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.cr.ago.go.th/
e-mail :  cr@ago.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1614
โทรสาร : 0-5371-5825-6
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) กรมป่าไม้
ที่อยู่ : 798 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-1445
โทรสาร : 0-5371-1445
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ที่อยู่ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 775 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เว็บไซต์ : http://www.dnp15.com
e-mail :  dnp15@dnp.go.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1402
โทรสาร : 0-5371-19611
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการพัฒนา
ที่อยู่ : บ.เหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เว็บไซต์ : http://www.mdu35.com
e-mail :  mdu35@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5395-3051
โทรสาร : 0-5395-3051
[ ปรับปรุงล่าสุด  30 มีนาคม 2015 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com