วันวิสาขบูชา 2557

ร่วมงาน วันวิสาขบูชา 2557 วัดดอนอินทรีย์ กิจกรรมขนพระฯขึ้นพระธาตุ หล่อพระฯ และขนส่งญาติโยม