30 กันยายน 2015 เวลา 10:36:54 น.

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

 วัดพระธาตุเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาไท เมื่อ พ.ศ. 1887 (ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 ) หลังจากนั้นพระเจ้าแสนภูได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่แทนพระราชบิดา คือ พระเจ้าชัยสงครามซึ่งเสด็จมาประทับยังเมืองเชียงราย พร้อมทั้งนำอัฐของพระราชบิดา คือพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่เสด็จสวรรคตที่เชียงใหม่กลับมายังเมืองเชียงรายด้วย 

พระธาตุเจดีย์หลวงได้ชื่อมาจากพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดซึ่งสูงถึง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ภายในวัดนอกจากพระเจดีย์หลวงแล้วยังมีพระวิหารซึ่งเก่าแก่มากพังทลายเกือบหมดแล้วและเจดีย์ธาตุแบบต่างๆ อีก 4 องค์ โบราณสถานแห่งนี้แม้ว่าจะปรักหักพังไปมากแล้วแต่ได้รับการบูรณะอย่างดีให้สมกับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองหิรัญนครเงินยางภายในสมัยอาณาจักรล้านนาไทย

และนอกจากนี้วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ยังได้รับรางวัลด้านบริการที่ดีเยี่ยมจากเว็บไซต์ TripAdvisor เว็บไซต์ที่ให้บริการท่องเที่ยวและโรงแรมจากทั่วโลกอีกด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วัดพระธาตุเจดีย์หลวง โทร. 053-777044 , องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โทร. 053-650803

 กำแพงทางเข้าวัด
 พระธาตุเจดีย์หลวง
 วิหาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณาซ่อมแซม
 วัดพระธาตุเจดีย์หลวง, วัดเจดีย์หลวง เชียงแสน, วัดเก่าเชียงแสน, โบราณสถานเชียงแสน, พระเจ้าแสนภู, เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา,เมืองหิรัญนครเงินยาง
 กำแพงเก่า
เมือมองจากทางเข้าด้านหน้า
 
 
 
มองจากด้านข้างวิหาร
 
 หลังคาด้านหลังวิหาร
ใบประกาศจากเว็บไซต์ TripAdvisor เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและที่พักระดับโลก
 หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 
คำค้น :วัดพระธาตุเจดีย์หลวง, วัดเจดีย์หลวง เชียงแสน, วัดเก่าเชียงแสน, โบราณสถานเชียงแสน, พระเจ้าแสนภู, เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา,เมืองหิรัญนครเงินยาง
ข้อมูลติดต่อ :วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-777044
การเดินทาง : โดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมือง มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่จัน ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอเชียงแสน ขับรถต่อไปอีก 30 กิโมเมตร เมื่อเข้าสู่ตัวอำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุเจดีย์หลวงจะอยู่ด้านขวามือ ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน

โดยรถโดยสารประจำทาง นั่งรถสายเชียงราย-เชียงแสน บริเวณสถานทีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com