30 กันยายน 2014 เวลา 16:32:11 น.

วัดป่าสัก ศิลปกรรมล้านนาในเมืองเชียงแสน

 วัดป่าสัก อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ในเขตตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พระเจ้าแสนภู โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1930 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์นำมาถวายและโปรดฯ ให้ปลูกต้นสักล้อมรอบวัด จำนวน 300 ต้น จึงได้ชื่อว่าวัดป่าสัก ทรงตั้งให้พุทธโฆษาจารย์ เป็นสังฆราช สถิต ณ พระอารามนี้ โบราณสถานที่สำคัญที่สุด คือ พระประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ฐานกว้าง 8 เมตร สูง 12.5 เมตร ตกแต่งลวดลายปูนปั้นวิจิตรพิศดาร ฝีมือช่างชั้นครู เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร 

 กำแพงเมือง เข้าสู่ตัวอำเภอเชียงแสน เข้าไปแล้วจะเจอทางเข้าวัดป่าสักซ้ายมือ
ภาพนี้ถ่ายจากด้านหน้าของวัดป่าสัก
 ค่าเข้าชม
 
 
 
 
 
 วัดป่าสัก, เชียงแสน, วัดสำคัญในเชียงแสน, เมืองโบราณเชียงแสน
 
คำค้น :วัดป่าสัก, เชียงแสน, วัดสำคัญในเชียงแสน, เมืองโบราณเชียงแสน
ข้อมูลติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ 053-650803 (อบต.เวียง)
การเดินทาง : ก่อนเข้าสู่ตัวเมือง หรือผ่านกำแพงเมืองเชียงแสนให้เลี้ยวซ้าย วัดป่าจะอยู่ติดกับคูน้ำด้านข้างบริเวณศูนย์บริการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสน หรือพิกัดที่ตั้งตามแผนที่ google ด้านล่างนี้

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com