18 ธันวาคม 2014 เวลา 10:48:49 น.

ล่องเรือแม่น้ำกก (ท่าตอน-เชียงราย)

 ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง 24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วจะมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร สามารถนั่งได้ 8 คน สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. (053) 459427 

นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาวแพ (ทิพย์เทรเวล) 211 หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ โทร. (053) 459312 ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กิโลเมตรจากท่าตอน) 


จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอน จ.เชียงใหม่-ท่าเรือเชียงราย)
พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)

 ล่องลำน้ำกกจาก ท่าตอน (จ.เชียงใหม่) มายัง จ. เชียงราย

- จากท่าตอน จ. เชียงใหม่ มีเรือหางยาว ออกเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น.
- จากท่าเรือซ๊อาร์ จ. เชียงราย มีเรือหางยาว ออกเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอนเวลา 15.30 น.
- ค่าโดยสารคนละ 350 บาท เหมาลำ 2, 000 บาท นั่งได้ 6 คน (ต่อเที่ยว) ถ้าเดินทาง ไป - กลับ เหมาลำ 3,800 บาท

ค่าบริการเรือท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ และระยะเวลาเดินทาง (อัพเดท 1 ตุลาคม 2556)

เชียงราย - ถ้ำพระ                         ไป-กลับ ประมาณ 40 นาที   ราคา  400  บาท
เชียงราย - บ้านรวมมิตร                ไป-กลับ ประมาณ 3 ชั่วโมง  ราคา  700-800  บาท
เชียงราย - บ่อน้ำร้อน                    ไป-กลับ ประมาณ 4  ชั่วโมง ราคา  800-900  บาท 
เชียงราย - มูเซอจะเดอ - ผามูบ    ไป-กลับ ประมาณ 5 ชั่วโมง  ราคา  1,000-1,200  บาท
เชียงราย - ผาใต้ -หาดยาว - แก่งหลวง  - ผาขวาง    ไป-กลับ ประมาณ 5 ชั่วโมง  ราคา 1,500-2,000  บาท
เชียงราย - แม่สลัก                        ไป-กลับ ประมาณ 7 ชั่วโมง  ราคา 3,500  บาท ไปอย่างเดียว ราคา  2,000 บาท
เชียงราย - ท่าตอน                        ไป-กลับ ประมาณ 8 ชั่วโมง   ราคา 4,000  บาท

หมายเหตุ  **ราคาค่าเรืออาจมีการเปลี่ยนปลง ก่อนการเดินทางควรสอบถามข้อมูลก่อนทุกครั้ง 

ท่าเรือซีอาร์ จ.เชียงราย โทร. 053-750009  คุณนพรัตน์ รัตนะ 081-3867141
ท่าเรือท่าตอน จ.เชียงใหม่ โทร. 053-373224 
ท่าตอนทัวร์ จ.เชียงใหม่ โทร. 373143 
บริการล่องแพ คุณตาบทิพย์ โทร. 053-459312 *

 
คำค้น :ล่องเรือแม่น้ำกก (ท่าตอน-เชียงราย)
ข้อมูลติดต่อ :ท่าเรือซีอาร์ เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย <br />
โทร / แฟ็กซ์ 053-750009, คุณนพรัตน์ รัตนะ 081-3867141

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com