เวลา น.

 

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com