Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/crfocus/domains/chiangraifocus.com/public_html/travel/print_travel.php on line 179
20 กันยายน 2016 เวลา 16:07:26 น.

ระวัง ขับรถป้ายแดงอาจโดนปรับ 1 หมื่นบาท

ช่วงนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็มักจะเจอกับรถป้ายแดงอยู่เสมอ เพราะยังมีรถใหม่น่าซื้อให้ได้เป็นเจ้าของกันอย่างไม่ขาดสาย แม้ว่าหลายคนจะภูมิใจกับการใช้รถป้ายแดง แต่รู้หรือไม่ว่า ตามกฎหมายแล้วการขับรถป้ายแดงมีข้อห้ามสารพัด ซึ่งหากคุณตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ก็อาจต้องเสียค่าปรับหลักหมื่นโดยไม่รู้ตัว รู้จักการขับขี่รถป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
1. ต้องลงคู่มือป้ายแดงเสมอ
รถป้ายแดงจะมาพร้อมกับสมุดคู่มือประจำรถ ซึ่งการขับรถทุกครั้งจะเป็นต้องลงรายละเอียดให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ขับรถ, เวลาใช้รถ, จุดหมายปลายทาง ฯลฯ ซึ่งปกติแล้วตำรวจจะอนุโลมไม่ตรวจเช็คสมุดดังกล่าว แต่อย่าลืมว่าตามกฎหมายแล้วคุณต้องลงเล่มทะเบียนทุกครั้งที่ใช้งาน หากมิเช่นนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 28 และ มาตรา 61 ถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท หากคุณตำรวจเอาจริง
 
2. ใช้กลางคืนได้แต่ต้องได้รับอนุญาต
ปกติแล้วรถป้ายแดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานตอนกลางคืน เนื่องจากง่ายต่อการกระทำผิดและหลบหนี เนื่องจากแผ่นป้ายสีแดงจะมองเห็นได้ยากกว่าป้ายสีขาวทั่วไป แต่หากมีความจำเป็นจริงๆ ผู้ขับขี่จะต้องลงบันทึกการใช้รถ พร้อมทั้งต้องมีลายเซ็นจากนายทะเบียน จึงจะสามารถใช้งานในเวลากลางคืนได้ตามกฎหมาย
 
3. ห้ามวิ่งข้ามเขต
ตามกฎหมายแล้วรถป้ายแดงจะสามารถใช้งานได้เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายเท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้งานข้ามจังหวัด ผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องลงบันทึกการใช้รถ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน หากเอกสารถูกต้องตามนี้ รับรองว่าตำรวจไม่มีทางเอาผิดได้แน่นอน
 
4. ใช้ป้ายแดงเกินไปอาจโดนปรับหนัก
ป้ายแดงสามารถใช้งานกับรถแต่ละคันได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งปกติเจ้าของรถจะได้รับป้ายขาวภายใน 30 วันหรือน้อยกว่านั้น แต่หากมีการใช้งานป้ายแดงนานเกินไป อาจทำให้เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนรถ หรือใช้งานรถยนต์ที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ซึ่งตามมาตรา 59 ระบุโทษปรับไว้สูงสุด 1 หมื่นบาทเลยทีเดียว
 
ปกติแล้วคุณตำรวจมักจะอนุโลมข้อหาที่เกี่ยวกับรถป้ายแดง เนื่องจากมีปริมาณรถบนท้องถนนมาก แต่หากปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็จะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Sanook! AUTO

 

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com