::: ข่าวกิจกรรม เทศกาล »

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ ณ พุทธมณฑลเชียงราย ...
19 เมษายน 2561 11:17 น.
จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขอเชิญร่วมงานพิธีโบราณ รดน้ำดำหัวอย่างล้านนา ...
19 เมษายน 2561 11:13 น.
ขอเชิญร่วม เทศกาลมหาสงกรานต์อำเภอเชียงของ ประจำปี 2561 ...
13 เมษายน 2561 02:30 น.
วัดพระสิงห์เชียงราย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ...
13 เมษายน 2561 02:12 น.