::: ข่าววันนี้ »
รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นวิชาตัดผมชายและเสริมสวย 255 ชั่วโมง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้นช่างเสริมสวยและตัดผมชายหลักสูตร 255 ชั่่วโมง ค่าลงทะเบียนเรียน 375 บาท ผู้ทีสนใจติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพเชี ...
12 ตุลาคม 2560 16:37 น.
ขอเรียนเชิญชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ...
08 ตุลาคม 2560 13:55 น.
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป หลังจากประเพณีออกพรรษา ...
06 ตุลาคม 2560 14:18 น.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50 – 04.00 น.ตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ ...
04 ตุลาคม 2560 16:20 น.
ขอเชิญชวนผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ เพื่อร่วมบันทึกภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ...
03 ตุลาคม 2560 11:43 น.