http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7835
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:24 น. เปิดอ่าน 173 ครั้ง

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

     กำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร สนธิกำลังพลร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 37 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พัน 3 เทศบาลนครเชียงราย บริษัท นิ่มลิสซิ่ง จำกัด มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ และ อสม.ในพื้นที่

จัดกิจกรรมดำเนินการผลิตและแจกจ่ายอาหารกลางวัน ให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหารได้สนับสนุนรถจักรยานยนต์ (Isoc delivery) พร้อมกำลังพลฯ ร่วมส่งมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคออกแจกจ่าย ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย รวมกว่า 507 ราย

ซึ่งได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กองทัพจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นความหวังกำลังใจที่จะดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางให้มีพลังต่อสู้กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ต่อไป

 

แหล่งข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7835