http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7485
26 มีนาคม 2563 เวลา 15:59 น. เปิดอ่าน 328 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 /2563

 1.ขอความร่วมมือประชาชนอยู่ในเคหะสถานหลังจากเวลาเลิกงานหรือในวันหยุด หากมีความจำเป็นต้องต้องออกนอกเคหะสถาน ขอให้มีการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. ชะลอการติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมที่ไม่จำเป็น

3. งดการจัดกิจกรรมพิธีแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสต่างๆ

4. งดการประชุม

5. ให้สมาชิกครัวเรือนมีมาตรการในการดูแลสุขลักษณะ ป้องกันตนเองหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ที่มีการชุมนุมของผู้คนที่แออัด

6 .สำหรับผู้มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม ช้อนส้อม
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

7. กรณีมีอาการไข้ ไอจาม มีน้ำมูก หลังกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ทางการประกาศ ภายใน 14 วัน ให้รีบไปพบแพทย์

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7485