http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7484
26 มีนาคม 2563 เวลา 15:47 น. เปิดอ่าน 173 ครั้ง

สำนักงานขนส่งในจังหวัดเชียงรายงดให้บริการเป็นการชั่วคราว

งดการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ทั้งสาขาอำเภอเทิง, สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า และสาขา
อำเภอพาน รวมถึงโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการ
รับรองจากกรมการขนส่งทางบก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 12 มษายน 2563

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7484