http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7481
26 มีนาคม 2563 เวลา 13:24 น. เปิดอ่าน 131 ครั้ง

เชียงรายตั้งจุดคัดกรองคนเข้าพื้นที่ 2 จุด ณ บริเวณด่านตรวจแม่เย็น (ปูแกง) และ ณ จุดตรวจน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เข้มคัดกรองโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้
นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดจุดตรวจคัดกรองบุคคลฯ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย ณ จุดตรวจน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการสนธิกำลังกันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. โดยผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากผู้เดินทางเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ที่บริเวณด่านตรวจแม่เย็น (ปูแกง) ด่านตรวจบนถนนพหลโยธินสายหลัก อ.พาน จ.เชียงราย นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมกันตั้งด่านตรวจ 24 ชม. ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งด่านตรวจแม่เย็น เป็นด่านตรวจบนถนนพหลโยธินสายหลักที่จะเข้าสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อคัดกรองสังเกตอาการผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ตามมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

โดยจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการใน 2 จุด และอาจจะเพิ่มจุดตรวจเพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้การตรวจของเจ้าหน้าที่จะเน้นตรวจคัดกรองรถที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะรถที่มีผู้สูงอายุเกินกว่า 70 ปี และเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เมื่อรถมาถึงจุดตรวจก็มีการซักประวัติการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด19 และหากผลตรวจพบว่าประชาชนมีอาการเป็นไข้สูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะซักประวัติว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะส่งไปโรงพยาบาลทันที.

แหล่งข่าว ท้องถิ่นนิวส์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7481