http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7477
25 มีนาคม 2563 เวลา 14:38 น. เปิดอ่าน 248 ครั้ง

ผวจ.เชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

วันนี้ (25 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563

โดยมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ วางแผนเผชิญเหตุการณ์และมาตรการในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระยะที่ 3 พร้อมทั้งแจ้งเรื่องเพื่อทราบ เกี่ยวกับการระงับการเดินทางเข้าออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน จังหวัดเชียงรายเป็นการชั่วคราว ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอ และหมู่บ้าน เป็นกรณีเร่งด่วน

ในกรณีที่มีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

แหล่งข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7477