http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7271
13 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 15:40 น. เปิดอ่าน 238 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายการคณะสงฆ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร (อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6

ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2563
โดยในระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2563 จะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ แต่งดาเครื่องไทยธรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนจะประกอบพิธียอคุณและอาราธนาสรีระสังขารพระธรรมราชานุวัตร และตั้งขบวนแห่ปราสาท เคลื่อนไปยังฌาปนสถานชั่วคราว ภายในพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2563 จะจัดประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ซึ่งในการนี้ จะมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมกว่า 1,578 รูป

นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 จะประกอบพิธีเก็บอัฐิ
ก่อนจะนำไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามลำดับด้วย

สำหรับพระธรรมราชนุวัตรได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการอาพาธมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ด้วยโรคทางตับ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 พรรษา ถือเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรของจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธฯ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การสร้างพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กลับมาเป็นศิลปะล้านนายุคครูบาศรีวิชัยอีกครั้ง การสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และการสร้างพุทธมณฑลที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จนเป็นต้นแบบที่ดีแก่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย
............................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/02/63

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7271